Osnivanje i funkcija Gradskog štaba za vanredne situacije za teritoriju Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

Upoznajte se sa osnivanjem i funkcionisanjem Gradskog štaba za vanredne situacije u Sremskoj Mitrovici. Otkrijte uloge i odgovornosti ključnih članova i njihovu koordinaciju u vanrednim situacijama.

SREMSKA MITROVICA. Skupština grada Sremska Mitrovica donela je odluku o formiranju Gradskog štaba za upravljanje vanrednim situacijama za teritoriju Sremske Mitrovice. Ovaj štab će služiti kao operativno i stručno telo zaduženo za praćenje aktivnosti u vezi sa smanjenjem rizika, koordinaciju i upravljanje vanrednim situacijama i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom. Sastav štaba je sledeći:

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije:
Svetlana Milovanović, gradonačelnica Sremske Mitrovice

Zamenik komandanta Gradskog štaba za vanredne situacije:
Petar Samardžić, zamenik gradonačelnika Sremske Mitrovice

Načelnik Gradskog štaba za vanredne situacije:
Nebojša Nikolić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije Sremska Mitrovica

Članovi Gradskog štaba za vanredne situacije:

 • Đura Mandić, načelnik Policijske uprave Sremska Mitrovica;
 • Vladimir Drmanović, komandir Vatrogasno-spasilačke čete;
 • Dragan Malobabić, v.d. direktora Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici;
 • Adil Elhag, v.d. direktora Doma zdravlja Sremska Mitrovica;
 • Nada Zec Petković, direktor Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica;
 • Miroslav Jokić, v.d. načelnika Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu;
 • Vesna Vujanović, načelnik Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata;
 • Vasilj Ševo, načelnik Gradske uprave za kulturu i sport;
 • Duško Šarošković, načelnik Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj;
 • Vladimir Nastović, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu;
 • Zoran Đurić, načelnik Gradske uprave za obrazovanje;
 • Jasna Poznanović, v.d. načelnika Gradske uprave za saobraćaj, komunalne i inspekcijske poslove;
 • Dražen Riđošić, načelnik Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine;
 • Borislav Babić, direktor JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica;
 • Radoslav Jevremović, direktor JKP „Komunalije“ Sremska Mitrovica;
 • Danica Nedić, direktor JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica;
 • Mihajlo Stević, direktor „Sirmijum put“ DOO, Sremska Mitrovica;
 • Milorad Kovačević, izvršni direktor „Hidrograđevinar“ AD Sremska Mitrovica;
 • Aleksandar Narandžić, VPD „Galovica“ d.o.o.;
 • Goran Zvonar, VPD „Galovica“ d.o.o.;
 • Branislav Vukmir, direktor Centra za socijalni rad „Sava“, Sremska Mitrovica;
 • Tatjana Jovančević, sekretar Crvenog krsta Sremska Mitrovica“;
 • Nemanja Vezirović, kapetan Vojske Srbije, vojna pošta 1415;
 • Miroslav Blagojević, načelnik Centra ministarstva odbrane, Sremska Mitrovica;
 • Miloš Lukić, načelnik sanitarne inspekcije;
 • Slavko Sladojević, direktor JKP „Toplifikacije“, Sremska Mitrovica;
 • Vladimir Sanader, direktor „Elektrodistribucije“ Srbije, ogranak Sremska Mitrovica;
 • Gordana Ćuić-Cvijanović, direktor ustanove Apoteka Sremska Mitrovica;
 • Jovica Gagrica, direktor VPD „Galovica“ d.o.o.;
 • Predrag Vladisavljević, šef odseka za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu Odeljenja za vanredne situacije Sremska Mitrovica;

Gradski štab za vanredne situacije obavlja sledeće poslove:

Rukovodi i koordinira radom subjekata za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u realizaciji postavljenih zadataka.
Rukovodi i koordinira sprovođenje mera i zadataka civilne zaštite.
Razmatra procene rizika, planove zaštite i spasavanja i druge planske dokumente, dajući preporuke za njihovo unapređenje.
Prati stanje i organizaciju sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama i predlaže mere za unapređenje.
Naređuje upotrebu snaga iz sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, resurse pomoći i druge resurse koji se koriste u vanrednim situacijama.
Obezbeđuje redovno informisanje i obaveštavanje stanovništva o rizicima, opasnostima i preduzetim merama.
Procenjuje osetljivost na vanredne situacije i podnosi predloge za proglašenje i ukidanje vanrednog stanja.
Naređuje pripravnost subjekata i snaga iz sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.
Sarađuje sa sedištima susednih jedinica lokalne samouprave.
Angažuje subjekte od posebnog značaja.
Učestvuje u organizaciji i realizaciji mera i zadataka koji se odnose na oporavak, rekonstrukciju i sanaciju, s obzirom na smanjenje rizika od budućih vanrednih situacija.
Izrađuje predlog godišnjeg plana rada i godišnji izveštaj o radu i dostavlja ih na saglasnost nadležnom organu.
Formira stručno-operativne timove za izvršavanje specifičnih zadataka zaštite i spasavanja.
Aktivnosti ove odluke finansiraju se iz budžetskih sredstava u skladu sa zakonom.

Gradska uprava Sremska Mitrovica, u okviru svojih nadležnosti, pruža administrativnu, pravnu, tehničku i drugu podršku neophodnu za funkcionisanje Gradskog štaba za upravljanje vanrednim situacijama.

Stručne poslove za potrebe Gradskog štaba za upravljanje vanrednim situacijama obavlja Uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i