Sremska Mitrovica. Nove mere za novorođenu decu

Od strane Ozon
0 komentar

Povećana finansijska podrška porodicama u Sremskoj Mitrovici za novorođenu decu u tekućoj godini, bez obzira na red rođenja. u 2023. godini

SREMSKA MITROVICA. Grad Sremska Mitrovica je donio važnu odluku koja će obradovati parove koji planiraju proširenje porodice u 2023. godini. Izmenom i dopunom Odluke o pružanju finansijske podrške porodici za prvorođeno dete iz budžeta grada Sremska Mitrovica, Grad je odlučio da obezbedi veću pomoć iz budžeta grada za roditelje novorođenčadi.

S obzirom na raspoloživa sredstva u budžetu Grada Sremska Mitrovica, doneta je odluka da se osim finansijske podrške za prvorođeno dete, pruži i druga pomoć i podrška u vidu nenovčanih davanja porodicama za novorođenu decu u tekućoj godini, bez obzira na red rođenja.

Ova inicijativa ima za cilj da olakša finansijsko opterećenje roditeljima i da im pruži dodatnu podršku u vreme kada se porodica proširuje. Povećana finansijska podrška i nenovčana davanja će omogućiti porodicama da se bolje prilagode novonastalim troškovima i obezbede adekvatnu negu i brigu za svoju decu.

Detalji o konkretnim merama podrške i nenovčanim davanjima će biti objavljeni naknadno, ali roditelji mogu biti sigurni da će Grad Sremska Mitrovica pružiti dodatnu podršku i olakšati im proces prilagođavanja novoj životnoj situaciji.

Odlukom o uređenju društvene brige za zdravlje stanovništva, Grad Sremska Mitrovica preduzima važne korake u stvaranju uslova za bolju dostupnost i pristupačnost usluga zdravstvene zaštite na svojoj teritoriji. Cilj ove Odluke je podizanje standarda zdravstvene zaštite u Gradu Sremska Mitrovica, kao i osiguranje neophodnih sredstava za finansiranje i obezbeđivanje ovih usluga.

U okviru ove Odluke, Grad Sremska Mitrovica ima mogućnost da obezbedi različite mere i resurse u cilju postizanja višeg standarda zdravstvene zaštite za svoje stanovnike. Neke od mogućih mera uključuju angažovanje kvalifikovanog medicinskog osoblja, radnika u ambulantama širom Grada Sremska Mitrovica, nabavku medicinske i nemedicinske opreme, prevozna sredstva, izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, kao i montažu kontejnera za pružanje usluga zdravstvene zaštite u vanrednim uslovima.

Odluka takođe obuhvata i nabavku lekova, medicinskih sredstava i drugih neophodnih sredstava za obezbeđivanje zdravstvene zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

Gradsko veće Grada Sremska Mitrovica će, u skladu sa raspoloživim sredstvima iz budžeta, doneti godišnji program kojim će se preciznije definisati namena sredstava za zdravstvenu zaštitu u tekućoj godini, u skladu sa iskazanim potrebama stanovništva.

Ova inicijativa Grada Sremska Mitrovica pokazuje snažan angažman i brigu lokalnih vlasti za dobrobit svojih građana i promovisanje održivog rasta porodica. Parovi koji se odluče za proširenje porodice u 2023. godini mogu računati na veću pomoć države i bolje uslove za podizanje svoje dece.

Nadamo se da će ova inicijativa služiti kao primer i podstrek drugim gradovima i opštinama da prepoznaju važnost podrške porodicama i implementiraju slične mere kako bi stvorili održivo i prosperitetno okruženje za rast i razvoj mladih porodica.

Možda Vam se svidi i