OBJAVLJEN OGLAS Zakup više lokacija radi postavljanja kioska i oglasnog objekta – bilborda putem usmenog javnog nadmetanja

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Predmet javnog oglasa je – davanje u zakup lokacija na javnoj površini radi postavljanja manjeg montažnog objekta-kioska. PRAVO UČEŠĆA imaju pravna lica, preduzetnici i druga lica registrovana u skladu sa Zakonom. Podnosioci prijava za zakup lokacija za kioske moraju imati registrovanu delatnost koja odgovara delatnosti koja je Oglasom predviđena za lokaciju za postavljanje kioska za koju se prijavljuju.

Na osnovu Zaključka GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA br. 463-18/2023-III od 26.01.2023. godine Grad Sremska Mitrovica – Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu, objavio je oglas za zakup više lokacija radi postavljanja kioska i oglasnog objekta – bilborda putem usmenog javnog nadmetanja.

Možda Vam se svidi i