Legla na račun socijalna davanja: dečiji dodatak, naknada za pomoć i negu drugog lica, naknade za rođenje deteta…

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ministarstvo za Rad, Zapošljavanje, Boračka i Socijalna Pitanja Republike Srbije je počelo sa isplatom socijalnih davanja za septembar.

Prema zvaničnom kalendaru isplate za septembar, socijalna davanja su već legla na račun korisnika. Na spisku korisnika koja su juče dobila ova sredstva su:

  1. Novčane Socijalne Pomoći, Posebne Novčane Naknade i Dodaci za Pomoć i Negu Drugog Lica: Ova podrška ide pojedincima i porodicama koji se suočavaju sa socio-ekonomskim izazovima.
  2. Naknade za Izdržavanje Korisnika na Porodičnom Smeštaju: Osobe koje brinu o korisnicima smeštenim kod njih primaju ovu naknadu.
  3. Dečiji i Roditeljski Dodatak: Ovo je važna podrška roditeljima za negu i vaspitanje njihove dece.
  4. Naknade Zarade, odnosno Plate za Vreme Porodiljskog Odsustva, Nege Deteta i Posebne Nege Deteta Direktno od Strane Ministarstva po Novom Zakonu: Obezbeđuje podršku trudnicama i roditeljima tokom različitih perioda.
  5. Ostale Naknade po Osnovu Rođenja i Nege Deteta i Posebne Nege Deteta Direktno od Strane Ministarstva po Novom Zakonu: Sveukupna podrška za porodice sa decom koja je u skladu sa važećim zakonima.
  6. Prava iz Boračko Invalidske Zaštite: Ovo je posebna vrsta podrške za borce i njihove porodice.

Najnoviji iznos roditeljskog dodatka zavisi od redosleda rođenja deteta. Za prvo dete iznosi 366.122,62 dinara, dok se za drugo dete isplaćuje u 24 rate i iznosi 324.772,08 dinara. Treće i četvrto dete dobijaju znatno više, 1.948.632,48 dinara i 2.922.948,72 dinara respektivno, takođe u 120 rata.

Pored toga, postoje i jednokratna pomoć za rođenje drugog i trećeg deteta, čija vrednost sada iznosi 122.040,87 dinara, kao i paušal za nabavku opreme za dete u iznosu od 6.766,09 dinara.

Možda Vam se svidi i