Koliko su policajci i vatrogasci u Sremskoj Mitrovici imali posla za devet meseci?

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA – Današnja konferencija za novinare u Sremskoj Mitrovici donosi pregled rezultata policijskog rada u prvih devet meseci 2023. godine. Ispod su ključni aspekti rada policijske uprave u ovom periodu.

  1. KRIMINALITET

U prvih devet meseci 2023. godine, beležimo pad ukupnog broja krivičnih dela. Registrovano je ukupno 1.756 krivičnih dela, što je manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je zabeleženo 1.822 krivičnih dela. Od ukupnog broja krivičnih dela, većina spada u opšti kriminalitet, smanjujući se za 77 dela u odnosu na prethodnu godinu. Značajno je i smanjenje broja krivičnih dela koja su izvršena od strane maloletnika.

Sa nepoznatim izvršiocem registrovano je 454 krivičnih dela, od kojih je rasvetljeno 65,86%. Krivična dela privrednog kriminaliteta su se uglavnom kretala u okviru zloupotrebe odgovornih lica i nedozvoljene trgovine, sa materijalnom štetom od oko 874.550.000 dinara.

U strukturi težih dela privrednog kriminaliteta nalaze se zloupotreba odgovornog lica i nedozvoljena trgovina. Materijalna šteta izvršena krivičnim delima privrednog kriminaliteta iznosi oko 874.550.000 dinara.

  1. JAVNI RED I MIR

Registrovano je manje prekršaja protiv javnog reda i mira u prvih devet meseci 2023. godine u poređenju s istim periodom prethodne godine. Evidentirano je 204 prekršaja, što predstavlja smanjenje od 14,6%. Posebno je važno napomenuti da nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti prekršaja na nacionalnoj i verskoj osnovi.

  1. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Saobraćajna bezbednost je i dalje važna oblast policijskog rada. U prvih devet meseci 2023. godine, registrovane su 865 saobraćajnih nezgoda u kojima je 13 osoba izgubilo život, a 735 je povređeno. Policijske akcije su usmerene na otkrivanje saobraćajnih prekršaja, pri čemu je zabeležen porast prekršaja prekoračenja brzine i vožnje pod uticajem alkohola.

  1. UPRAVNI POSLOVI

Građani su aktivno koristili policijske usluge za izradu ličnih karata, pasoša, vozačkih i saobraćajnih dozvola, kao i za prijem u državljanstvo Republike Srbije.

  1. OBLAST ZAŠTITE OD POŽARA

Registrovano je manje intervencija u oblasti zaštite od požara u prvih devet meseci 2023. godine, sa smanjenim brojem požara i povreda u poređenju s prethodnom godinom.

Ovaj pregled rezultata rada Policijske uprave Sremska Mitrovica za prva devet meseci 2023. godine pokazuje kontinuirani trud i napor policije u očuvanju bezbednosti i javnog reda na teritoriji koju pokrivaju. Policija ostaje posvećena smanjenju kriminaliteta i poboljšanju saobraćajne bezbednosti, dok se kontinuirano usavršava u pružanju usluga građanima u oblasti upravnih poslova.Policijska uprava Sremska Mitrovica nastavlja da deluje sa predanošću i profesionalizmom u cilju očuvanja bezbednosti i mira na teritoriji koju pokrivaju. Ovi rezultati za prvih devet meseci 2023. godine ukazuju na pozitivan trend smanjenja ukupnog broja krivičnih dela, prekršaja protiv javnog reda i mira, kao i na bolje rezultate u oblasti saobraćajne bezbednosti.

Možda Vam se svidi i