Još 10 dana za prijavu pomoći mladima od 10.000 dinara. Ako se još niste prijavili – detaljno upustvo

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Do petka popodne je za državnu pomoć za mlade u iznosu od 10.000 dinara podneto oko 700.000 prijava, koje se odnose na 980.000 dece.

Pomoć od 10.000 dinara, po zakonu, može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma.

Prijavu  elektronskim putem, preko sajta Uprave za trezor, podnose majke, a u izuzetnim slučajevima to mogu da učine otac, staratelj ili hranitelj. Isplata novčane pomoći počeće od 25. septembra.

Da bi se prijavila za novčanu pomoć, majka na sajtu Uprave za trezor unosi broj svoje lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac.

Sistem automatski „vuče“ matične brojeve dece iz nadležnih registara – to je i razlog što trenutno ima oko 700.000 prijava koje se odnose na gotovo milion dece.

Kada je reč o hraniteljima deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaocima novčane socijalne pomoći, njima će 10.000 dinara za svako dete biti uplaćeno bez podnošenja prijave

Prijave se vrše na portalu Uprave za trezor OVDE Otvara se prva stranica gde se prvo otvori crveni deo – PODNOŠENJE PRIJAVE

Ispunitke podatke iz lične karte i unesite broj banke gde želite da vam novac bude uplaćen.

Pritisnete POŠALJI ZAHTEV, ako niste dobro upisali neki podatak, program će vam tražiti da ponovite. Nakon uspešne prijave možete proveriti na PROVERA STATUSA PRIJAVE, morate sačekati 10 minuta, Pisaće vam odgovor, da li je prijava uspešno prihvaćena.

Pravo na uplatu novčane pomoći u iznosu od 10.000 dinara ima majka deteta, a izuzetno otac, staratelj ili hranitelj pod uslovima propisanim odgovarajućim zakonskim rešenjem, koje je stupilo na snagu 1. avgusta.

Tu pomoć može da dobije svako dete koje je državljanin Srbije, rođeno 21. novembra 2006. godine ili posle tog datuma – Sva deca koja u 2023. godini pune 16 godina, do 20.novembra 2023. godine. Jednokratnu državnu pomoć prošle godine, imali su mladi od 16 do 29 godina (na dan 20. novembar). 

Za svako dete u porodici koja ispunjavaju uslove, posebno se prijavljuje i svako dete posebno ima pravo na 10.000 dinara pomoći.

Podnosilac prijave, odnosno majka, unosiće broj lične karte i svoj matični broj, kao i naziv banke u kojoj želi da joj bude uplaćen novac. Kako bi prijava bila što jednostavnija, majke neće morati da unose matične brojeve dece, da bi se smanjila mogućnost za grešku prilikom unosa podataka.

Od prijavljivanja su izuzeti hranitelji deteta za koje se isplaćuje novčana pomoć i primaoci novčane socijalne pomoći, što znači da će njima novčana pomoć biti uplaćena automatski, bez podnošenja prijave.

Pomoć od 10.000 dinara ta decu: Šta ako nemam račun u banci?

Za one koji nemaju račun ni u jednoj banci, nakon što na portalu odaberu banku biće im otvoren namenski račun na koji će država uplatiti novac. Po unošenju svih potrebnih podataka dobija se i obaveštenje o uspešnoj prijavi.

Prijave za jednokratnu pomoć deci traju do 20. septembra na adresi idp.trezor.gov.rs.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar