Izmene zakona: Jednaka prava za majke preduzetnice kao i zaposlenim porodiljama

Od strane Ozon
0 komentar

Saznajte više o nedavnim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u Srbiji, u cilju pružanja kontinuirane podrške majkama preduzetnicama. Otkrijte proširena prava za zaposlene očeve čiji su supružnici preduzetnici, kao i jednak status koji se daje majkama preduzetnicama u pogledu roditeljskog odsustva. Ove promene imaju za cilj da podrže i osnaže majke preduzetnice i njihove porodice.


Vlada Srbije usvojila je predlog izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, čime pokazuje opredeljenost da kontinuirano pruža podršku majkama preduzetnicama. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju najavilo je izmene koje imaju za cilj da obezbede jednaka prava majkama preduzetnicama i pruži podršku zaposlenim očevima čiji su supružnici preduzetnici.

Povećana prava za zaposlene očeve:
Prema predloženim izmenama, očevi koji su zaposleni i imaju supružnike preduzetnike imaće pravo na odsustvo radi nege deteta i naknadu zarade nakon tri meseca od rođenja deteta. Ovo uključuje odsustvo za posebne potrebe za brigom o deci i naknadu zarade.

Otac može ostvariti ova prava nakon što dete navrši tri meseca života, u preostalom periodu do godinu dana za prvo i drugo dete, a do dve godine za treće i svako naredno dete.

Jednak status za majke preduzetnice:
U skladu sa odlukom Ustavnog suda, izmene ovog zakona imaju za cilj da obezbede jednaka prava majkama preduzetnicama. Predloženim izmenama se majkama preduzetnicama daje pravo na odsustvo sa rada do dve godine za treće i narednu decu.

Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom je pružanje podrške majkama preduzetnicama i njihovim porodicama, naglašavaju u Ministarstvu brige o porodici i demografiji.


Nedavne izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u Srbiji donose pozitivne pomake za majke preduzetnice i njihove porodice. Proširujući prava zaposlenih očeva i dajući jednak status majkama preduzetnicama, vlada ima za cilj da podrži i osnaži ove pojedince u njihovoj dvostrukoj ulozi roditelja i preduzetnika. Predlog izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ima za cilj da podrži majke preduzetnice, kao i njihove porodice, navelo je Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Možda Vam se svidi i