Beneficije socijalnog osiguranja: Razumevanje prava i beneficija za nezaposlene

Od strane Ozon
0 komentar

SREMSKA MITROVICA. Kada je u pitanju socijalna sigurnost, neophodno je biti svestan različitih prava i beneficija na koja pojedinci imaju pravo. Osim zdravstvenog osiguranja i penzijskih davanja, postoji značajan aspekt koji potpada pod socijalno osiguranje — naknade za nezaposlene.

U ovom članku ćemo istražiti različite aspekte socijalnih davanja, fokusirajući se posebno na naknade za nezaposlene i kako pojedinci mogu da obezbede finansijsku pomoć i pristup zdravstvenoj zaštiti tokom perioda nezaposlenosti.


Socijalno osiguranje obuhvata tri obavezna oblika osiguranja: zdravstveno osiguranje, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. To znači da su pojedinci koji su zaposleni, samozaposleni ili rade po ugovoru dužni da doprinose ovim osiguranjima kroz redovne doprinose.

Razumevanje osiguranja za slučaj nezaposlenosti:
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti igra ključnu ulogu u pružanju finansijske podrške pojedincima koji se nađu bez posla. Da bi se kvalifikovalo za beneficije za nezaposlene, pojedinac mora biti neprekidno zaposlen najmanje 12 meseci ili je imao radni odnos sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Čak i kratke pauze u zapošljavanju manje od 30 dana smatraju se kontinuiranim zaposlenjem.

Kriterijumi za dobijanje beneficija za nezaposlene:
Ne ispunjavaju svi koji ostanu bez posla automatski kvalifikuju za beneficije za nezaposlene. Ova pomoć se obično dodeljuje kada nastupe različite okolnosti, kao što je završetak probnog rada, privremeni ili povremeni rad, prestanak radnog odnosa na određeno vreme, zatvaranje preduzeća zbog stečaja ili likvidacije, ili otpuštanje zbog tehnološkog viška ili neadekvatnog obavljanja posla. .

Drugi kvalifikacioni uslovi za beneficije za nezaposlene:
Osim prestanka radnog odnosa kao što je gore opisano, pojedinci mogu ostvariti i pravo na naknadu za nezaposlene u slučajevima prestanka službenih funkcija (za izabrane, imenovane ili imenovane funkcionere) ili prenosa vlasničkih prava ili prava članstva u kompaniji.

Nezaposlenom koji zahtev podnese po isteku roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana naknada ne pripada od dana restanka radnog odnosa, odnosno osiguranja, već od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme.


Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

-3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina

-6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina

-9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina

-12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno od navedenog, novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje aktom  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Mesečni iznos novčane naknade predstavlja proizvod dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo, a primanje naknade može da se produži u određenim uslovima i to za vreme privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana. Korisnik novčane naknade ima pravo na zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu

Možda Vam se svidi i