Ako je za utehu: Dužni ste? Niste jedini. Dug prema bankama u Srbiji 3.368,4 milijarde dinara

Od strane Ozon
0 komentar

Prema najnovijem izveštaju Udruženja banaka Srbije, dug građana i privrede prema bankama u Srbiji je porastao za jedan procenat u maju, sa ukupnim dugom od 3.368,4 milijarde dinara. Dug stanovništva čini veći deo ukupnog duga, sa povećanjem od 2,5% u odnosu na prethodni mesec. Gotovinski krediti su najveći izvor duga stanovništva, dok su stambeni krediti i krediti za adaptaciju takođe značajni. Učešće docnje u otplati je ostalo stabilno kod stanovništva i preduzetnika, dok je kod pravnih lica zabeleženo blago smanjenje.

Povećanje duga stanovništva i privrede

  • Ukupan dug prema bankama u Srbiji je porastao za jedan procenat u maju, dostigavši iznos od 3.368,4 milijarde dinara.
  • Dug stanovništva je iznosio 1.475,5 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od 2,5% u odnosu na kraj aprila.
  • Gotovinski krediti su najveći izvor duga stanovništva, sa iznosom od 686,8 milijardi dinara, dok su stambeni krediti i krediti za adaptaciju takođe značajni.

Kašnjenje u otplati

  • Učešće docnje u otplati je ostalo stabilno kod stanovništva (2,4%) i preduzetnika (5,2%).
  • Kod pravnih lica, učešće docnje je blago smanjeno sa 3,1% na 3,0% u maju.

Promene u broju korisnika usluga banaka

  • Broj tekućih računa je porastao sa 8,5 miliona u aprilu na 8,8 miliona u maju.
  • Broj korisnika bankovnih usluga je povećan sa 5,7 miliona u aprilu na 5,8 miliona u maju.
  • Međutim, broj kreditnih kartica i njihovih korisnika je smanjen, sa 1,17 miliona kartica u aprilu na 1,16 miliona u maju, dok je broj korisnika smanjen sa 941.382 na 937.392.

Možda Vam se svidi i