U Sremskoj Mitrovici 339 milionera prema podacima Poreske uprave

Od strane Ozon
0 komentar

Nakon što je Poreska uprava Srbije objavila da je primila 34.750 prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za prošlu godinu, proverili smo koliko milionera je prijavilo prihode sa područja Sremske Mitrovice.

Na sajtu Poreske uprave Srbije stoji da je poreske prijave za proteklu godinu za zaradu veću od 3,2 miliona dinara za područje Sremske Mitrovice podnelo 339 građana. Odsek za koordinaciju poreske kontrole Novi Sad, objavio je da je poreske prijave za proteklu godinu za zaradu veću od 3,2 miliona dinara u Novom Sadu podnelo 4.041 građana, u Pančevu 496, Subotici 433, sledi Sremska Mitrovica sa 339 prijava i Zrenjanin sa 464 podnetih prijava građana.

Takođe je navedeno da osim podataka za pojedine gradove Srbije, među kojima je i Zrenjanin, Poreska uprava neće objevljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezon na dohodak građana.

Prijavljeni prihodi za prvih 100 podnosilaca kreću se u rasponu od 100 do 2.115 miliona dinara.

Navedeno je još da od sto najvećih prihoda, 69 odsto je sa teritorije Beograda, a najčešća prijavljivana zanimanje su menadžer, direktor, inženjer, ekonomista, pravnik.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak, imali su građani koji su u 2021. godini ostvarili dohodak veći od 3.268.224 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Poreske prijave se podnose u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave, primljeno je 43% prijava.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 100 do oko 2.115 miliona dinara.

Možda Vam se svidi i