U Laćarku postavljen semafor!

Od strane Ozon
0 komentar

U  Laćarak, postavljen je i pušten u rad semafor na raskrsnici ulica 1. novembar i Železničke. Tokom prethodnih godina, ukazala se potreba za postavljanjem, i regulisanjem saobraćaja na ovakav način.

Semafor koji je postavljen na raskrsnici ulica 1.novembra – Železniča – Školska u Laćarku je iz najsavremenije generacije semaforske opreme. Radom semafora upravlja mikroprocesorski semaforski kontroler koji ima fiksni i detektorski režim rada koji se ostvaruje pomoću detektora koji se nalaze u asfaltu i pešačkih tastera. Detektori koji su postavljeni u asfaltu, sa sporednih puteva, imaju funkciju da najave vozila sa sporednog pravca i da osiguraju promenu režima rada semafora tako da zaustave vozila na putu sa prvenstvom prolaza i osiguraju bezbedno uključenje vozila sa sporednih pravaca. Pešački tasteri imaju funkciju da najave da se na pešačkom prelazu nalaze pešaci i da se očekuje zaustavljanje vozila i slobodan i siguran prelaz pešaka preko pešačkog prelaza na glavnom pravcu. Semaforske lanterne su izrađene u LED tehnologiji tako da obezbeđuju maksimalnu energetsku efikasnost i vidljivost u svim vremenskim uslovima.

Možda Vam se svidi i