Traži se lučki operater za međunarodno putničko pristanište u Sremskoj Mitrovici

Od strane Ozon
0 komentar

Agencija za upravljanje lukama objavila je javni poziv za izbor lučkih operatera za obavljanje lučke delatnosti u međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskoj Mitrovici.
Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja ispunjavaju kriterijume propisane u pozivu.

Napominje se da visina ponuđene naknade za operativnu upotrebu pristaništa ne može biti manja od 3.000 EUR na godišnjem nivou. 
Odobrenje za obavljanje lučke delatnosti izdaje se na maksimalno 10 godina.
Rok za podnošenje prijava je 21. septembar 2022. godine a detaljnije OVDE.

Možda Vam se svidi i