Subvencija od 6.000 do 12.000 evra

Od strane Ozon
0 komentar

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede uputio je javni poziv kompanijama da konkurišu za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2022“ i da uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. Pravo učestvovanja imaju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih, a ispunjavaju i ostale uslove detaljno objašnjene sa sajtu CDT-a.

Učesnici u konsultantskom programu dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su:

  •  sufinansiranje konsaltinga od strane sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju CDT-a do 50%
  •  sufinasiranje implementacije tehnološkog resenja do 50% ili maksimalno 6.000 EUR ili
  • sufinasiranje implementacije tehnološkog rešenja iz domena veštačke inteligencije do 50% ili maksimalno 12.000 EUR

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Za više informacija o Programu 2022 možete naći u Javnom pozivu, za dodatna pitanja možete da se obratite putem mejla na cdt@pks.rs; i na brojeve telefona + 381 11 4149465; + 381 11 4149420;

Kompanije se prijavljuju za Program popunjavanjem upitnika Digitalne konkurenstnosti (do 6.000
EUR), ukoliko se kompanija odluči za Program podrške iz domena veštačke inteligencije moraju takođe popuniti i AIRI upitnik.
Podaci obzebeđeni putem upitnika postaju baza profila kompanije koju će koristiti sertifikovani konsultanti kao polaznu tačku za izradu Ekspertske analize.
Svi naredni koraci – razvoj i usaglašavanje strategije i sama implementacija – imaju za cilj podizanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje poslovnih procesa i modela, njihove ponude proizvoda i usluga. To se realizuje, na primer, kroz unapređenje komunikacije sa potencijalnim i aktuelnim kupcima ili dobavljačima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, digitalnog marketinga i promotivnih aktivnosti.
Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Možda Vam se svidi i