Šta mogu da urade zaposleni ako je poslodavac ugasio firmu, a nije plaćao doprinose?

Od strane Ozon
0 komentar

Najčešći sporovi iz radnog odnosa jesu neuplaćeni doprinosi koji su važni za evidenciju staža, za bivše zaposlene, kod Fonda PIO. Najgora situacija u kojoj se mogu naći bivši zaposleni je da je preduzeće u kojem su radili prestalo da postoji, odnosno da je izbrisano iz registra privrednih subjekata i da nema pravnog sledbenika.

Iz Fonda PIO za Biznis.rs kažu da počev od 1. januara 2018. godine Fond na osnovu podataka iz podnetih poreskih prijava od strane poslodavca utvrđuje podatke o stažu i zaradi preuzimanjem podataka iz podnetih poreskih prijava. Ukoliko prijave nisu podnete, podaci o stažu i zaradi neće biti registrovani u matičnoj evidenciji.

“Ukoliko osiguranik nema registrovane prijave M4 za određene godine za period pre 1. januara 2018. godine to može da znači da poslodavac nije uplatio doprinose za taj period ili da je uplatio doprinose, ali nije predao prijave M4 Fondu, pa iz tog razloga nisu mogli biti uneti podaci o stažu i zaradi u bazu matične evidencije. Da bi se tačno utvrdili podaci o uplati doprinosa i stažu, prvo se kod pravnog sledbenika preduzeća ili u arhivu grada vrši provera da li su doprinosi uplaćeni. Ukoliko postoje podaci, Fond po službenoj dužnosti registruje podatke u bazu matične evidencije. Ukoliko je preduzeće brisano iz registra privrednih subjekata i nema pravnog sledbenika, lice neće moći da izvrši potraživanje svojih neuplaćenih doprinosa”, objašnjavaju iz Fonda PIO.

Dešava se da zaposleni tek pred odlazak u penziju saznaju da doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje nisu izmireni. Srećom, potraživanje za uplatu doprinosa ne može da zastari.

“Potraživanje uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne može da zastari jer je Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano da je uplata doprinosa trajna zakonska obaveza poslodavca. Za naplatu poreza i doprinosa nadležna je Poreska uprava”, ističu naši sagovornici.

Sa druge strane postoji mogućnost da osiguranici sami plate doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za periode kada su bili u radnom odnosu, odnosno u osiguranju, a za koje poslodavac nije platio doprinose, i to samo ukoliko je taj period osiguranja neophodan za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (pravo na penziju ili pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje).

Veliki problem uglavnom imaju zaposleni koji su pred penzijom i koji tek pri obračunu naknade saznaju da im poslodavac pre 20-30 godina nije redovno plaćao doprinose.

“Dešava se da se u bazi matične evidencije kod nekih osiguranika uoče nepravilnosti, pogrešno evidentirani podaci ili da neki podaci o osiguranju nedostaju. S obzirom na to da su u ranijem periodu poslodavci sve evidencije vodili ručno, razumljivo je da je dolazilo do grešaka i propusta. Zbog toga se u toku postupka ostvarivanja prava vrše temeljne provere podataka o osiguranju kod poslodavaca i na osnovu dokumentacije kojom raspolažu osiguranici. Iz tog razloga preporuka je da osiguranici, pre podnošenja zahteva za penziju, provere svoje podatke koji su registrovani u bazi matične evidencije, kako bi na vreme mogli da reaguju na uočene nepravilnosti”, naglašavaju iz Fonda PIO.

Zahtev za izdavanje Uverenja o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji o osiguranicima može se podneti u svakoj filijali Fonda PIO (lično, putem pošte ili preko e-Šaltera).

Osiguranici svoje podatke registrovane u matičnoj evidenciji o osiguranicima mogu da proveravaju i elektronski preko servisa na sajtu Fonda PIO www.pio.rs, kao i na portalu e-Uprava Republike Srbije (usluge za građane).

Autor biznis.rs

Možda Vam se svidi i