Sremska Mitrovica uvodi energetske vaučere

Od strane Ozon
0 komentar

Stiže dodatna pomoć najugroženijim domaćinstvima u Sremskoj Mitrovici, kada je u pitanju plaćanje grejanja. Na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica koja je zakazana za sreda, 21. septembar , pred odbornicima će se naći odluka o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera.


Shodno trenutnoj situaciji sa energentima na tržištu, Sremska Mitrovica je među prvim gradovima koji je došao na ideju energetskih vaučera. Ovom odlukom je predviđeno da socijalno ugrožena domaćinstva plaćaju račune za grejanje JKP Toplifikacija kao i za refundaciju troškove nabavke ogrevnog drveta, peleta, mazuta i uglja.

Pravo na dodelu subvencija Korisnicima u vidu energetskih vaučera utvrđivaće Komisija za utvrđivanja prava za dodelu subvencije u vidu energetskih vaučera korisnicima. Komisiju obrazuje Centar za socijalni rad „Sava“ Sremska Mitrovica.
Vrednost vaučera iznosi maksimalno 10.000 dinara, a pravo na dodelu vaučera odrediće komisija koju obrazuje Centar za socijalni rad Sava koju će činiti predstavnici istog kao i predstavnici gradske uprave.
Više o ovoj novini, kao i njenoj primeni biće poznato nakon zasedanja Skupštine grada iduće nedelje, kada se očekuje da predložena Odluka bude i usvojena.

U skladu sa članom 111. Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ br 24/11), po kome jedinica lokalne samouprave može predvideti i druge vrste materijalne pomoći građanima na svojoj teritoriji, od one predviđene zakonom, u susret nastupajućoj zimi i problemima sa nabavkom energenata, a samim tim i velikim skokom cena drva, uglja,peleta……Skupštini Grada predlaže se donošenje Odluke o dodeli subvencija u vidu energetskih vaučera, koje izdaje Grad Sremska Mitrovica. Zbog potrebe da se blagovremeno, pre nastupajuće grejne sezone, sprovede postupak za dodelu vaučera, predlaže se stupanje na snagu ove Odluke narednog dana od dana objavljivanja u „Sl.listu grada Sremska Mitrovica“. U saglasnosti na procenu finansijskih efekata ove Odluke, dobijenoj od strane Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj, br. 40-6-16 /2022-VIII od 7. septembra 2022. godine, konstatovano je da donošenje ove Odluke, nema uticaja na budžet Grada ni na prihodnoj ni na rashodnoj strani, piše u saopštenju.

Možda Vam se svidi i

Ostavi komentar