Sremska Mitrovica: Kako će izgledati lučki kompleks kapaciteta 1.500.000 tona na 14ha

Od strane Ozon
0 komentar

U Sremskoj Mitrovici će se na Savi graditi lučki kompleks, kao zajednički projekat Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Agencije za upravljanje lukama. Planiran je kapacitet od 1.500.000 tona različitog tereta i površina celokupnog kompleksa od 14 hektara, a u toku je izrada tehničke dokumentacije.

Agencija za upravljanje lukama podnela je Ministarstvu za zaštitu životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja i izgradnje luke Sremska Mitrovica u kojoj su objavljeni delovi idejnog projekta sa budućim planom izgleda luke.

Prema podnetoj dokumentaciji, luka će se prostirati na 14 hektara, kapaciteta 1.500.000 tona tereta koji obuhvata naftne derivate, žitarice, različite vrste rasutog tereta, tečne proizvode i druge poluproizvode.

Predviđen je koncept otvorene luke sa mogućnošću dodatnog proširenja kapaciteta kako se bude povećavao broj korisnika. Prostor će biti podeljen na četiri zone, odnosno četiri terminala za skladištenje različitih proizvoda i poluproizvoda.

Zona 1 nalaziće se na otvorenoj obali uzvodno sve do granice Zone 2, a na tom delu biće izgrađena neophodna lučka infrastruktura za skladištenje žitarica.

Zona 2 kreće uzvodno od pomenute Zone 1 i nizvodno do Zone 3. Predviđena je kao terminal za šljunak, pesak i kamene agregate. U okviru izgradnje neophodne infrastrukture predviđena je i izgradnja nekoliko objekata za separaciju i fabrike betona.

Zona 3 nalazi se na južnoj strani lučkog basena i predviđena je kao terminal za skladištenje i pretovar naftnih derivata.

Poslednja, Zona 4 obuhvata kompleks RTC Luka Leget i predviđena je za skladištenje i prevoz rasutih tereta. Kako se ističe u studiji, budućim planskim dokumentima treba uzeti u obzir sanaciju i rekonstrukciju postojećih kapaciteta, naročito kada je u pitanju zaštita životne sredine.

U planu je da se na levoj obali basena gradi obaloutvrda u dužini od 200 metara, a takođe se navodi da je usvojen i koncept vertikalne kejske konstrukcije koja će se nalaziti pored terminala za rasute terete u dužini od 177 metara.

Možda Vam se svidi i