Škole pripremaju plan uštede energije

Od strane Ozon
0 komentar

Svim školama u Srbiji stiglo je obaveštenje da naprave plan uštede energije za 15 odsto. 

Zahtev školama da naprave plan uštede energije stigao je od Ministarstva rudarstva i energetike, preko resornog Ministarstva prosvete. U dopisu se navode da ustanove odrede lica koja će se starati o smanjenju potrošnje energije, da se pripremi plan mera štednje u visini od najmanje 15 odsto na mesečnom nivou, kao i da se svi zaposleni obaveste o merama i preporukama za štednju.

U cilju efikasnijeg korišćenja svih vrsta energenata prošle nedelje je tim povodom u Sremskoj Mitrovici održan sastanak.

Na sastanku su razmotrene mere koje bi trebale da se preduzmu u cilju smanjena gubitaka energije i povećanja energetske efikasnosti kao što su zamena dotrajale stolarije, izolacija prostora, zamena energetskih neefikasnih potrošača efikasnijim, zamena ili ugradnja efikasnijih sistema grejanja, ventilacije i klimatizacije.
Svaka škola je u obavezi da nam u što kraćem roku dostavi svoj plan energetske efikasnosti, kako bismo imali uvid koja je to količina potrebnih energenata da bi planirali naredne korake.

Svim ustanovama dat je rok da do 15. septembra dostave Ministarstvu energetike plan uštede po mesecima. Preporuka za kasnije je da se jednom mesečno, do 15-og u mesecu Ministarstvu dostavi izveštaj o realiozaciji plana uštede, razlozima za odstupanje zadatih ušteda, kao i problemima u sprovođenju mera.

U Ministarstvu prosvete za Euronews Srbija kažu da su na inicijativu i zahtev ministarstva nadležnog za pitanje energetike, uputili školama preporuke i mere za uštedu električne energije.

Napominju da je preporuke i mere propisalo Ministarstvo rudarstva i energetike za sva javna preduzeća, javne ustanove (u koje spadaju i ustanove obrazovanja), jedinice lokalne samouprave, te da je reč o opštim preporukama za uštedu električne energije u narednom periodu. 

Možda Vam se svidi i