RESTITUCIJA: Država emitovala obveznice za izmirenje obaveza

Od strane Ozon
0 komentar

Srbija je 14. januara prvi put emitovala državne obveznice radi izmirenja obaveza po osnovu obeštećenja za oduzetu imovinu, kojima su regulisane obaveze Republike Srbije u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, saopštilo je Ministarstvo finansija.

Ukupan iznos obeštećenja oduzete imovine za emisije obveznica koje se emituju u 2022. godini utvrđen je na osnovu rešenja o obeštećenju koje je donela Agencija za restituciju, a postala su pravosnažna u periodu od 1. jula 2020. do 30. juna 2021. godine, i iznosi 69.452.452,20 evra. Ovaj iznos biće isplaćen emitovanjem obveznica ročnosti pet, deset i dvanaest godina.

Obeštećenje po osnovu emitovanih obveznica isplaćivaće se od 14. januara 2023. godine jednom godišnje, sve do dospeća obveznice zavisno od njene ročnosti: 

• petogodišnje obveznice (serije od RES05A2023 do RES05A2027), datum dospeća 14. januar 2027. godine;

• desetogodišnjih obveznice (serije od RES10A2023 do RES10A2032), datum dospeća 14. januar 2032. godine;

• dvanaestogodišnjih obveznice (serije od RES12A2023 do RES12A2034), datum dospeća 14. januar 2034. godine.

Ukoliko datum dospeća serije ili datum dospeća obveznice padne u neradan dan, isplata će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Korisnicima obeštećenja, po rešenjima Agencije za restituciju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, a koji su dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na vlasnički račun kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (CRHoV), tako da stanje i raspored obveznica po serijama odgovarajuće emisije, mogu da dobiju preko člana (ovlašćene banke ili investicionog društva), koji je otvorio navedeni račun kod CRHoV.

Korisnicima obeštećenja, koji nisu dostavili dokumentaciju o otvorenim računima, obveznice su upisane na privremeni račun kod CRHoV, pa je neophodno da u što kraćem roku otvore odgovarajuće račune preko člana CRHoV (ovlašćene banke ili investicionog društva), preuzmu i popune Obrazac sa sajta Agencije za restituciju i dostave tražene podatke, kako bi bili isplaćeni.

Takođe, Ministarstvo finansija Republike Srbije će 31. marta 2022. godine isplatiti bivšim vlasnicima akontaciju u novcu, na osnovu rešenja o obeštećenju koja su postala pravnosnažna do 30. juna 2021. godine, u iznosu od 10% od utvrđenog iznosa obeštećenja po svim osnovama bivšeg vlasnika, navodi se u saopštenju.

Možda Vam se svidi i