Pomoć početnicima u poslovanju. Prijava do 18. februara

Od strane Ozon
0 komentar

Kako bi pružili pomoć početnicima u poslovanju, ekumenska humanitarna organizacija raspisala je javni poziv za dodelu podrške za samozapošljavanje u vidu opreme i stručne podrške za započinjanje i unapređenje sopstvenog posla.

Prvenstveno imaju povratnici iz Nemačke i drugih zemalja Zapadne Evrope, prioritetno sa teritorije Sremske Mitrovice, Rume i Pećinaca, koji ispunjavaju tražene uslove (vidi javni poziv u prilogu) da se prijave za dobijanje podrške za samozapošljavanje od 24. januara 2022. do 18. februara 2022. godine.

Ova pomoć je jedan od vidova podrške u sklopu projekta „PODRŠKA ZA NOVI POČETAK“ i ima za cilj samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno pokretanje ili unapređenje sopstvenog posla. Prioritet je dat povratnicima, ali do 20% podržanih mogu biti i nepovratnici iz ugroženih grupa stanovništva koje žive u sličnim uslovima.

Podrška za samozapošljavanje dodeljuju se licima sa najboljim biznis planovima (poslovnim idejama), i to u vidu opreme/alata,uz obavezno dodatno učešće korisnika podrške sa minimum 5.861,00 dinara koje je dužan da potroši na nabavku potrošnog materijala za obavljanje svog posla pre dobijanja opreme. Planirano je da bude dodeljeno minimum 25 grantova podrške. Posebno se ohrabruju žene da se prijave i podnesu svoje poslovne ideje.

Pravo na podršku za samozapošljavanje nezaposleno lice može ostvariti ukoliko planira pokretanje/unapređenje poslovanja u oblasti proizvodnje/proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti.

Podrška obuhvata, prvo telefonsku obuku o pisanju biznis plana, koji je neophodno podneti uz prijavu za dodelu opreme, zatim dodelu same opreme za posao, komisijski, kao i stručnu podršku od strane EHO savetnika oko vođenja posla dobitnicima opreme.

Da biste ostvarili pravo da učestvujete na ovom Javnom pozivu NEOPHODNO je da se:

1. PRIJAVITE za „Pisanje biznis plana” od 24. januara do zaključno sa 18. februarom 2022.

godine na TELEFON: Milenko Anđelković 069 707 452, radnim danima 10-14 časova,

2. kao i da PREUZMETE POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU (putem e-mail-a ili fizički)

Ova usluga podržana je od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Za detaljnije informacije preuzmi tekst javnog poziva za podršku za samozapošljavanje 2022 OVDE

Na osnovu Sporazuma o Projektu broj 81277995 između GIZ-a i EHO-a za sprovođenje projekta

„PODRŠKA ZA NOVI POČETAK”

koji je podržan od strane DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru Programa „Migracije za razvoj“ (PME). Program je deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ekumenska humanitarna organizacija (EHO) objavljuje

JAVNI POZIV

za dodelu podrške za samozapošljavanjeu vidu opreme (mašina, alata) i stručne podrške za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla

Pravo na pomoć mogu da ostvare prvenstveno povratnici iz Nemačke i Zapadne Evrope, po osnovu Sporazuma o readmisiji i druga socijalno ugrožena lica (do 20%) koji žive prvenstveno na teritoriji Grada Sremske Mitrovice, Opštine Ruma i Opštine Pećinci,ali i drugih opština na teritoriji AP Vojvodina.

I OSNOVNE INFORMACIJE

Bespovratna sredstva u vidu opreme (mašine, alati) za podršku samozapošljavanju, tj. započinjanju ili unapređenju sopstvenog posla namenjena su isključivo nezaposlenim licima, prvenstveno povratnicima iz Nemačke i Zapadne Evrope,po osnovu Sporazuma o readmisiji (80%) i drugim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva (do 20%). Pravo na učešće imaju lica koja do sada NISU od EHO-a ili drugih organizacija/institucija dobili pomoć za započinjanje posla ili unapređenje sopstvenog posla.

Podrška za samozapošljavanje dodeljuju se licima sa najboljim biznis planovima, i to u iznosu do 87.915,00 dinara (vrednost opreme bez PDV-a),uz obavezno dodatno učešće korisnika podrške sa minimum 5.861,00 dinara koje je dužan da potroši na nabavku potrošnog materijala/alata/opreme za obavljanje svog posla. Planirano je da bude dodeljeno minimum 25 grantova podrške. Posebno se ohrabruju žene da se prijave i podnesu svoje poslovne ideje. Po dobijanju opreme obezbeđena je pojedinačna stručna podrška savetnika oko vođenja posla.

Pravo na podršku za samozapošljavanje nezaposleno lice može ostvariti ukoliko planira pokretanje/unapređenje poslovanja u oblasti:

– proizvodnje/proizvodnog zanatstva, i

– uslužnih delatnosti.

Da biste ostvarili pravo da učestvujete na ovom Javnom pozivu NEOPHODNO je da se:

1. PRIJAVITE lično za „Pisanje biznis plana” od 24. januara do zaključno sa 18.februarom 2022. godine na TELEFON: Milenko Anđelković 069 707 452, radnim danima 10-14 časova,

2. kao i da PREUZMETE POTREBNU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU, tj. pisanje biznis plana (u dogovoru sa Milenkom Anđelkovićem) putem e-mail-a, fizički na određenim adresama ili da vam bude poslata poštom.

II OBUKA O PISANJU BIZNIS PLANA

U cilju razvijanja osnovnih veština za planiranje sopstvenog posla i upoznavanja sa karakteristikama biznis plana biće organizovana telefonska Obuka o pisanju biznis plana na kojoj će biti omogućena podrška savetnika u pripremi biznis plana. Učešće na obuci je obavezno za sve koji žele da se prijave za dodelu podrške u vidu opreme za započinjanje ili proširenje sopstvenog posla.

Obuka o pisanju biznis plana biće organizovana putem telefona, po završetku prijavljivanja na javni poziv, od polovine februara do polovine marta 2022. godine. Broj učesnika na obuci je ograničen. Svi prijavljeni za obuku biće detaljno obavešteni telefonom o obuci, a dobiće i informacije gde, kako i do kada treba da, po završetku te obuke, pošalju svoj napisan biznis plan za započinjanje/unapređenje sopstvenog posla i prateću dokumentaciju, kako bi se prijavili za dodelu opreme.Prijava sa Biznis planom popunjava se štampanim slovima, a podnosi se lično ili poštom.

III PODNOŠENJE PRIJAVE SA BIZNIS PLANOM 

Uz  popunjen i potpisan Biznis plan, koji je istovremeno i Prijava za dodelu opreme, obavezno je priložiti sledeća dokumenta:

  1. Dokaz o statusu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji (samo ako ste povratnik) – fotokopiju pasoša ili dr. dokument iz koga se vidi vaš boravak u inostranstvu duži od 3 meseca;
  2. Fotokopiju /očitane važeće lične karte;
  3. Potvrdu – Izvod sa evidencije nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, ne stariji od godinu dana (samo ako ste prijavljeni u NSZ);(nije obavezno)
  4. Jedan predračun dobavljača o ceni traženog alata/mašina.(obavezno)
  5. Potpisanu saglasnost za korišćenje datih ličnih podataka za potrebe projekta

Pored obavezne dokumentacije, mogu se priložiti i druga dokumenta kao što su: dokazi o relevantnom radnom iskustvu, sertifikati o položenim stručnim obukama, preporuke i sl.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluku o dodeli podrške za samozapošljavanje u vidu opreme i stručne podrške za započinjanje ili unapređenje sopstvenog posla donosi Komisija na osnovu priložene dokumentacije i prijave sa biznis planom i , po potrebi, izvršenih poseta kandidatima koji uđu u uži izbor. Predlog lista odobrenih zahteva biće objavljena na istim mestima gde i Javni poziv, a kandidati sa liste biće obavešteni telefonom. Podnosilac prijave može uložiti prigovor na Predlog listu u roku od 8 dana od objavljivanja liste. Posle razmatranja prigovora Komisija će utvrditi Konačnu listu odobrenih korisnika pomoći. 

V DODATNE INFORMACIJE

Ovaj javni poziv se objavljuje 24.01.2022. godine na oglasnim tablama Povereništava za izbeglice i migracije Republike Srbije i mesnih zajednica/opština, kao i na EHO sajtu www.ehons.org i društvenim mrežama – facebook i instagram. Za sve dodatne informacije u vezi učešća na ovom javnom pozivu možete kontaktirati Milenka Anđelkovićana mobilni: 069/707452 radnim danima od 10:00 – 14:00h.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik