Počinje digitalizacija podataka o izvorima zagađivanja

Od strane Ozon
0 komentar

Umesto u papirnoj formi, što je do sada bila praksa, zagađivači u svim gradovima i opštinama u Srbiji ubuduće će lokalnim samoupravama podatke o svom negativnom uticaju na životnu sredinu dostavljati u digitalnom, mašinski čitljivom formatu. Na taj način će biti unapređen kvalitet i povećana količina prikupljenih podataka o zagađivanju vazduha, voda, zemljišta i generisanju otpada na lokalnom nivou.

To je omogućeno zahvaljujući digitalizaciji lokalnih registara izvora zagađivanja, čiji su rezultati predstavljeni danas na konferenciji „Digitalizacija zelenih podataka“. Konferenciju je organizovala Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA), u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji i Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Zahvaljujući unapređenju postojećeg informacionog sistema, podaci lokalnih samouprava o izvorima zagađivanja biće objedinjeni u okviru Nacionalnog registra izvora zagađivanja, za koji je nadležna SEPA. Do kraja marta sledeće godine, kada je rok za dostavljanje izveštaja za lokalni registar za 2022. godinu, podaci za sve gradove i opštine u Srbije naći će se u ovoj jedinstvenoj bazi. To će omogućiti bolje sagledavanje i jednostavniju analizu podataka, što će lokalnim, ali i nacionalnim institucijama u Srbiji olakšati donošenje adekvatnih mera za smanjenje zagađenja, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine.

Digitalizacija lokalnih registara izvora zagađivanja jedna je od aktivnosti u okviru projekta „Otvoreni podaci za održivi razvoj“, koji sprovode Kancelarija za IT i e-Upravu i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Možda Vam se svidi i