Pitali ste, odgovaramo: Popis i popisivači

Od strane Ozon
0 komentar

Popis stanovništva počinje u subotu, 1. oktobra, a građani imaju neka dodatna pitanja, koje šlju na našu adresu. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova obaviće se od 1. do 31. oktobra.

Popis stanovništa će početi prvog dana idućeg meseca u 8 sati i da će se sprovoditi svakodnevno, tokom celog dana.  Podatke u laptopove, odnosno u elektronske obrasce, unosiće 142 popisivača popisivača za teritoriju Opštine Sremska Mitrovica. Prilikom popisa, upisivaće se sva lica koja žive u domu, njihovi lični podaci, srodstvo, odnosi, položaj člana i prisustvo, dok će svaki popisivač, a u dogovoru sa instruktorom, imati plan kretanja po terenu i plan pauza tokom dana.

Koje će podatke popisivači tražiti

Intervju, sa građanima traje oko pola sata, za 30-ak pitanja, koja su standardna, usklađena sa međunarodnim preporukama, na koje odgovore prikupljaju i države članice UN i EU. To su pitanja koja se odnose na starost, pol, mesto rođenja, migracije, državljanstvo, bračni status, obrazovanje, ekonomsku aktivnost, zaposlenost, zanimanja… najjednostavnija pitanja kako bi se dobila statistička sliku populacije. Zatim adresa stanovanja, broj članova u domaćinstvu, srodstvo. Kad je reč o stanovima, površina stana, da li ima kuhinju, broj soba, opremljenost instalacijama… Na sva pitanja, mora se odgovoriti tačno i potpuno. Ko ne želi, ne mora da odgovori na tri – o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku.

Da li neko može da odbije da učestvuje u popisu,

Građani u skladu sa zakonom dužni da učestvuju u popisu i da daju tačne odgovore, a da u skladu sa Ustavnom i zakonom, na pitanja nacionalne pripadnosti i veroispovesti može da kaže da ne želi da se izjasni, i takav odgovor će popisivač uneti u obrazac.  Ukoliko neko ne želi da razgovara sa popisivačem, u tom slučaju popisna komisija će pokušati da razgovara sa tim građanima, da im skrene pažnju na zakonsku obavezu da učestvuju u poposu, jer su za neučestvovanje predviđene i kazne. U slučaju da građanin odbije da učestvuje, lokalna popisna komisija obavestiće Republički zavod za statistiku. Slučaj odatle dalje ide u Prekršajni sud, a on može da dosudi i kaznu od 20.000 do 50.000 dinara.

Šta ako nisam kući kada popisivač dođe

Nedelju dana pre 1. oktobra, svaki popisivač sa svojim instruktorom, obilazi teritoriju za koju je nadležan, kako bi se razrešile sve dileme, ukoliko ih ima. Svaki popisivač ima preciznu mapu popisnih krugova, i jasno vidi sve objekte na svojoj teritoriji. Ukoliko popisivač nikoga ne pronađe kod kuće, u više navrata, ostaviće tzv. pomoćni obrazac, a ti građani će biti zamoljeni da se jave na besplatan broj, kako bi stupili u kontakt sa popisivačem, i dogovorili datum i vreme popisivanja.  Oni koji ne budu kod kuće kada anketar dođe, mogu telefonom da dogovore termin za popis. Za sva pitanja građani mogu pozvati INFO-CENTAR 0800 444 005

Sremska Mitrovica za sada nema info broj, kako saznajemo u toku je obrada zahteva za dodelu broja za informacije.

Legitimacija kao dokaz da je popisivač ovlašćen

 Kada je o samom popisu stanovništva reč, poznato je da će početi prvog dana idućeg meseca u 8 sati i da će se sprovoditi svakodnevno, tokom celog dana.  Podatke u laptopove, odnosno u elektronske obrasce, unosiće 142 popisivača u Sremskoj Mitrovici. Prilikom popisa, upisivaće se sva lica koja žive u domu, njihovi lični podaci, srodstvo, odnosi, položaj člana i prisustvo, dok će svaki popisivač, a u dogovoru sa instruktorom, imati plan kretanja po terenu i plan pauza tokom dana. 

Svaki od popisivača nositi legitimaciju koju je u obavezi da pokaže pre nego što uđe u domaćinstvo, kako bi građani bili sigurni da se radi o ovlašćenom licu. Na prednjoj strani legitimacije nalaziće se logo Republičkog zavoda za statistiku, ime i prezime popisivača, njegova fotografija i broj lične karte, dok će se na zadnjoj strani nalaziti ovlašćenje za rad.

OVDE možete videti konačnu listu popisivača

Možda Vam se svidi i