U četvrtak 23. juna, održaće se elektronsko javno nadmetanje na portalu elektronskog javnog nadmetanja, a predmet nadmetanja je zemlja poljoprivredne namene u opštini Sremska Mitrovica, njiva druge klase u graževinskom području Mačvanska Mitrovica, ukupne površine 9 ha i 32 a.

Predmet prodaje čini njiga u građevinskom području.

Javno nadmetanje je zakazano putem sajta eAukcija preko kojeg se odvija online prodaja imovine koja je predmet izvršenja. 

Za registraciju je potrebno posedovati elektronski potpis izdat od strane jednog od sertifikacionih tela. Nakon uspešne registracije korisniku stiže instrukcija za plaćanje članarine koja važi godinu dana. Sam korisnik može se na javnom nadmetanju pojaviti u svojstvu fizičkog lica, zakonskog zastupnika pravnog lica i punomoćnika sa opštim (za sva javna nadmetanja) i specijalnim punomoćjem (za tačno određeno javno nadmetanje).

Možda Vam se svidi i