Mesec posvećen podizanju svesti o mentalnom zdravlju. “Za život u ritmu svakog srca“

Od strane Ozon
0 komentar

U četvrtak, 9.juna, mitrovački Caritas je organizovao stručni skup posvećen mentalnom zdravlju. Domaćin je bila Gradska kuća koja je otvorila vrata svima zainteresovanim za ovu temu.
Okrugli sto pod nazivom“Za život u ritmu svakog srca“ nastao je kao odgovor na apel Ministarstva zdravlja da se jun mesec proglasi za mesec posvećen podizanju svesti o mentalnom zdravlju.

Ova tema je okupila 40 stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i predstavnika organizacija civilnog društva .
Skup je otvorio direktor Caritasa Srbije o.Michai Gherghel, o programskom radu na polju mentalnog zdravlja Caritasa u Srbiji upoznala je prisutne Jelena Ankić, nacionalni koordinator na programu mentalnog zdravlja, a ispred domaćina bili su prisutni zam.načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Slađana Mirčeta i Bogdan Kuzmić, pomoćnik Gradonačelnice za sektor socijalne zaštite. Kao i uvek, mons.Eduard Španović, župnik i prelat mitrovačke župe Sv.Dimitrija, prisustvovao je skupu sa vlč.Ivicom Zrnom.


Koordinatorka mitrovačkog Caritasa, Kristina Dragišić, inače master psiholog, upoznala je prisutne sa najnovijim podacima o stanju mentalnog zdravlja stanovništva Srbije, o kojima je pre par dana govorio i sam ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Podaci su alarmantni i upozoravaju da u ovom trenutku 15,2 odsto stanovništva ispunjava kriterijume nekog psihičkog poremećaja,


„U ponedeljak, u Skupštini Grada, Stalna konferencija gradova i opština i GIZ jsu organizovali obuku iz lokalizacije Agende 2030. Tada je istaknuto da je promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja i bolesti sastavni deo Agende održivog razvoja usvojene od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija. Stoga, zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja obuhvataju sve mere i aktivnosti usmerene na uspostavljanje i održanje psihičkog blagostanja. Te mere su vezane za promociju i unapređenje mentalnog zdravlja, kao i prevenciju koja obuhvata rano prepoznavanje, lečenje i rehabilitaciju poremećaja ponašanja i mentalnih poremećaja. Caritas već skoro 18 godina aktivno učestvuje u realizaciji ovih zadataka, a zato smo I danas ovde okupljeni”,-objasnila nam je organizatorka Kristina Dragišić.
Na ovo izlaganje nadovezala se veoma zanimljivim rezulatatima istraživanja sprovedenim od strane Komore socijalne zaštite, Sandra Perić, direktorica ove ustanove I ujedno doctorand na Fakultetu političkih nauka. Ovo istraživanje nam je ukazalo na stanje zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, s akcentom na procenu mentalnog stanja i situacijom tokom COVIDa. Veoma detaljna analiza pokazala je da u sistemu socijalne zaštite postoji deficit od skoro 1000 zaposlenih, da ovaj system amortizuje mnoge probleme tranzicije I da u dugom vremenskom priodu deluje pod kontinuiranim I dugotrajnim stresnim okolnostima koji direktno utiču na kvalitet rada zaposlenih I njihovo zadovoljstvo poslom. Ujedno su nedovoljno plaćeni I pod stalnom negativnom kampanjom u društvu, što dodatno otežava rad I stanje mentalnog zdravlja zaposlenih u svim sistemima socijalne zaštite, intitucionalnim i vaninstitucionalnim.
U drugom delu su Andrijana Nikolić iz Caritasa Šabac i Marijana Lopin Iz mitrovačkog Caritasa “Sv.Anastazija” predstavili načine sa kojima se radi sa osobama sa mentalnim smetanja. Tu su bile predočene Caritasove metode sistemskog I vaninstitucionalnog rada sa osobama sa mentanlim smetnjama, radom Dnevnih boravaka, radno okupacionih terapija I socijalnih preduzeća koji u sebi aktiviraju I integrišu ovu osetljivu grupu stanovništva. Impozantni podaci govorii su da je u Caritasu Šabac u okviru socijalnog preduzeća zaposleno čak 9 osoba, dok je u mitrovačkom Caritasu radni angažman našlo tri osobe sa invaliditetom, od kojih su dve sa mentalnim smetnjama.
Ovo je istovremeno bila i prilika za uspostavljanje novih i jačanje postojećih partnerstava u lokalnoj zajednici sa ustanovama i organizacijama koje mogu dati svoj doprinos u podizanju svesti stanovništva o značaju mentalnog zdravlja, jer bez mentalnog zdravlja nema ni kvaliteta života.

Možda Vam se svidi i