Konkurs za energetsku sanaciju kuća i stanova u Sremskoj Mitrovici tokom maja

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Sremska Mitrovica za projekat o sufinansiranju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje energeteske efikasnosti stambenih zgrada i porodičnih kuća, izdvaja iznos od 10.000.000,00 dinara, od čega je 5.000.000,00 dinara opredelio Grad Sremska Mitrovica, a 5.000.000,00 dinara Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

Raspisivanje konkursa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova se očekuje u toku maja meseca, a cilj je povećanje energetske efikasnosti, poboljšanje kvaliteta vazduha i očuvanje i zaštita životne sredine, odnosno smanjenje štetnih emisija i produkata sagorevanja, nastalih upotrebom neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

Grad Sremska Mitrovica će kroz mere energetske tranzicije sufinansirati unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima sa teritorije Grada.
Grad će sufinansirati sledeće mere energetske tranzicije:

Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove. Do 140.000,00 dinara sa PDV- om po objektu;

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće;postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće. Za porodične kuće do 210.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog pokrivača za porodične kuće; Za porodične kuće do 150.000,00 dinara sa PDV-om po objektu;

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet, briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove; Za porodične kuće i stanove do 85.000,00 dinara sa PDV-om. Za kotlove na gas i do 110.000,00 dinara sa PDV-om za kotlove na biomasu (drvni pelet, briket i sečka).

Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora za porodične kuće i stanove; Za porodične kuće i stanove do 120.000,00 dinara sa PDV- om.

Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće; Za porodične kuće do 250.000,00
dinara sa PDV-om;

Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće; Za porodične kuće do 140.000,00 dinara sa PDV-om;

Nabavka i ugradnja solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće; Za porodične kuće do 420.000,00 dinara sa PDV-om,

Unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće i opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove. Za stanove, do 15.000,00 dinara sa PDV-om.

Tim povodom grad Sremska Mitrovica je pokrenula prve proceduralne radnje koje prethode samom konkursu, na Skupštine grada održanoj 19. aprila, kada je doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Možda Vam se svidi i