Još 6 meseci za upis u registar računovođa. Bez licenciranog knjigovođe u prekršaju odgovorno lice pravnog lica, odnosno preduzetnika

Od strane Ozon
0 komentar

Pružaoci računovodstvenih usluga imaju još nešto više od šest meseci da usklade svoje poslovanje sa Zakonom o računovodstvu. To pre svega znači da sva pravna lica i preduzetnici koji se bave ovom delatnošću u Republici Srbiji treba blagovremeno da podnesu zahtev za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i upišu se u registar.

U registru pružalaca računovodstvenih usluga Agencije za privredne registre (APR) do sada je upisano samo 1.050 pravnih lica i preduzetnika koji su dobili rešenje komore ovlašćenih revizora da ispunjavaju date uslove.

Računovođe za sastavljanje i dostavljanje redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja na datum bilansa 31. decembra 2022. godine moraju biti upisane u registar pružalaca računovodstvenih usluga u APR-u, jer bi se u suprotnom smatralo da je dostavljen nepotpun finansijski izveštaj, što bi značilo da je u prekršaju odgovorno lice pravnog lica, odnosno preduzetnika.

Za nepostupanje u skladu sa navedenim odredbama zakona o računovodstvu, propisane su novčane kazne i to od 100.000 do tri miliona dinara za privredni prestup za pravno lice, od 20.000 do 150.000 dinara za privredni prestup za odgovorno lice u pravnom licu, i od 100.000 do 500.000 dinara prekršaj za preduzetnika.

Kako do dozvole?

Komora ovlašćenih revizora izdaje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga registrovanom pravnom licu ili preduzetniku, pod uslovima da ima registrovanu pretežnu šifru delatnosti 69.20.

Uslov je i da osnivač, odnosno vlasnik, nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična dela, kao i da u radnom odnosu sa punim radnim vremenom ima najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva.

Izvor biznis.rs

Možda Vam se svidi i