IGRALIŠTE OD SRCA Otvoreno senzorno igralište u ŠOSO “Radivoj Popović”

Od strane Ozon
0 komentar

Svečano otvaranje Senzornog igrališta u ŠOSO „Radivoj Popović“
Igralište je realizovano uz finansijsku pomoć kompanije „EatonElectic doo“ Sremska Mitrovica, PU „Stonogica“ Sremska Mitrovica, GU za obrazovanje i VKK“Sremci“ Sremska Mitrovica.
Izgradnja senzornog vrta doprinesi podsticanju kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz njihovo aktivno uklјučivanje u niz osmišlјenih aktivnosti u kojima će se naći u neposrednom dodiru sa botaničkim, ekološkim i drugim prirodnim osobenostima naše okoline.

U senzornom vrtu, koji je svojevrsna senzorna soba na otvorenom, nalazi se relaksacioni centar, kutak za radne aktivnosti, taktilna staza i letnja učionica, koja će omogućiti nove načine održavanja nastave, a primerima iz svakodnevnog života pomoći će u razvijanju socijalnih veština i sposobnosti.


“Ovde smo u dvorištu škole ”Radivoj Popović“ gde je danas otvoreno jedno novo dečije igralište, grad je zajedno sa predškolskom ustanovom ”Stonogica“, sa društveno odgovornom kompanijom ”Eaton“ i veteranima košarkaškog kluba sprovela i realizovala ovu akciju. Direktor škole je mnogo puta do sada dokazao da je sposoban da okupi ljude a kada se ljudi okupi može da nastane jedna ovako lepa stvar, ovo je samo jedno u nizu od igrališta koje će grad da završi do kraja ove godine, njihovo uređenje neće stati dok se sva ne završe, pozvao bih sve da se pridruže. Radimo popis igrališta u gradu, ono koje je najugroženije i najnebezbednije biće prvo.” rekao je predsednik Skupštine Grada Sremska Mitrovica Vladimir Pavlović.


Senzorni sto za rasađivanje bilja i povrća omogućiće učenicima s motoričkim teškoćama pristup sadnicama i izjednačiće njihove mogućnosti u uzgajanju bilja. Pri odabiru sadnica vodiće se računa da to budu one biljke koje podstiču senzornu stimulaciju, i da deca i mladi na ovaj način, kroz rad i igru, razvijaju osećaje po dodiru, mirisu, teksturama. Takođe, senzorna staza je od materijala različitih tekstura i pružaće dodatni taktilni doživljaj.
Rekviziti za igru, kao i njihov raspored pažljivo su osmišljeni tako da deca kroz igru razvijaju različite funkcije. Stvoriće se sigurno mesto u kome će se deca osećati slobodno. Kroz igru ona se oslobađaju tenzija i stresa, kroz aktivnosti troše višak energije, što omogućava postizanje boljih rezultata u edukaciji i rehabilitaciji.

Vesna Stanimirović ispred predškolske ustanove “Stonogica” rekla je da osim svoje primarne delatnosti neguju i svest filantropije, veliki broj naših akcija usmeren je ka ovoj školi, nekada su to bila sredstva, kako novčana tako i druga, uvek smo pomagali na različite načine.

Sekulić Vladimir ispred veteranskog kluba “Sremac” rekao je da ovo nije prvi put da su se odazvali pomoći ovoj školi, zajedno sa prijateljima iz Hrvatske, Slovenije i Nemačke punog srca se posvećuju ovakvim stvarima.

Opremanjem dvorišta u senzorni vrt ono je postalo edukativna, interaktivna, zelena oaza namenjena učenju, čulno – motoričkoj stimulaciji i relaksaciji dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz različite nastavne i vannastavne aktivnosti. Senzornu baštu neće koristiti samo deca škole, već i deca koju interresorne komisije upućuju u ustanovu na indivudalne defektološke tretmane.

“Projekat senzornih igrališta je projekat našeg konkursa firme ”Eaton Electric“, dobili smo značajna finansijska sredstva, priča je krenula pre nekih godinu i tri meseca, u međuvremenu ”Eaton je imao još jedan konkurs, dobili smo još sredstava pa nam je pomogla i “Stonogica” i KK “Sremac”. Ovde su dečica OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” koji pohađaju prvi razred osnovne škole kao i predškolci koji imaju pet godina. Deca prolaze poligon spretnosti, poligon nije takmičarskog duha, želimo da deca uživaju i razvijaju svoje sposobnosti.“ rekla je Milica Vitorović, defektolog.

Stvaranjem senzornog vrta škola je kvalitet usluga podigla na još viši nivo i pokazala kako se odgovorno i kvalitetno vodi briga o onima koji zahtevaju posebnu pažnju i podršku.

Možda Vam se svidi i