Javni poziv za nastavak radova na sanaciji Manastira Mala Remeta na Fruškoj gori

Od strane Ozon
0 komentar

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE SREMSKA MITROVICA objavio je poziv javne nabavke za rekonstrukciju i sanaciju je konaka manastira Mala Remeta koji pripada SPCO Mala Remeta Eparhije Sremske.

Javni poziv je otvoren 9. avgusta. Procenjena vrednost radova bez PDV-a iznosi 9.003.360,00 dinara. Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na: https://jnportal.ujn.gov.rs/

U drugoj fazi obnove predviđeno je uređenje enterijera, zamena stolarije, izrada podova, molersko-farbarski radovi i zamena elektroinstalacija. U ovoj fazi radova planirano je da se otvori nova pozicija ulaznih vrata za vinski podrum, mašinski i ručno skine tlo i da se niveliše prostor oko konaka, sa se zapune postojeći rovovi peskom, da se izradi potporni zid i pristupno stepenište, izrade staze sa ivičnjacima i slivnicima, da se demontiran postojeća nadstrešnica, da se otvore nova vrata sa južne strane, dase demontira postojeća stolarija i da se očisti ukupna cigla svodnog podruma, da se malteriše mestimično prema potrebi pripremljena površina, obrade špaletne prozora; Zatim da se izvedu pregradni zidovi od gipsa, da se izvedu demontirani prozori i vrata, Izvodi se obrada poda kreamikom i sve se gletuje i kreči. Stepenište se oblaže drvenim gazištima. Postavljaju se svi potrebni sanitarni elementi i dorađuje se električna instalacija. Vrši se presecanje zidova HIO tehnologijim koji nisu bili obuhvaćeni prošle godine.

Možda Vam se svidi i