Javna radionica, poziv za građane: “Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalna samouprave“

Od strane Ozon
0 komentar

U petak, 01. jula u 17 časova, u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici biće održana otvorena radionica sa temom: “Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalna samouprave“.
Arhuska konvencija je međunarodni sporazum kojim se utvrđuju prava u vezi sa životnom sredinom kao pouzdana osnova za uključivanje građana u politike životne sredine, a čime se potvrđuju naše obaveze prema budućim generacijama. Osnovna načela konvencije su: 1) Pravo građana na informisanost – tačne informacije o pojavama i aktivnostima koje mogu imati uticaj na kvalitet životne sredine; i 2) Pravo da građani učestvuju u donošenju odluka o životnoj sredini na lokalnom nivou.
Radionica je otvorena za sve zainteresovane građane Sremske Mitrovice.
Radionica se održava u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE – PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG, koji sprovodi Grad Sremska Mitrovica u partnerstvu sa NVO “Regionalne inicijative Srema”. Projekat finansira švajcarska organizacija HELVETAS uz pomoć Švajcarske razvojne agencije.

Građani imaju pravo da pravovremeno budu obavešteni o životnoj sredini. Arhuska konvencija definiše niz prava pojedinaca i organizacija civilnog društva u vezi sa životnom sredinom.
Konvencija Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pra vnu zaštitu u pitanjima koja se tiču životne sredine usvojena je 25. juna 1998. u danskom gradu Arhus (Århus) na Četvrtoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“. Stupila je na snagu 30. oktobra 2001. godine.
Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine. Utemeljena je na principima participativne demokratije.
Strane potpisnice su dužne da zakonodavno obezbede da državni organi, na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou, doprinesu ostvarenju tih prava. Arhuska konvencija obezbeđuje:
Dostupnost informacija o životnoj sredini:
– Pravo građana na informacije o životnoj sredini koje se nalaze u posedu državnih organa;
– Učešće javnosti u donošenju odluka od značaja za životnu sredinu:
– Prvo građana da učestvuju u izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na životnu sredinu;
Pravnu zaštitu:
– Pravo građana na prigovor u slučaju da su im prava u vezi s pristupom informacijama ili javnim učešćem povređena.

Možda Vam se svidi i