Dobre vesti: Podsticaji na koje će moću da računaju građani Sremske Mitrovice . Na spisku i solarni kolektori

Od strane Ozon
0 komentar

Procenjuje se da u veliki broj kuća i dalje nema izolaciju i da trošimo četiri-pet puta više energije od proseka Evropske unije (EU).

Razlozi za tako veliku potrošnju su neodgovarajuća toplotna izolacija, zastareli sistemi grejanja i hlađenja i pripreme tople vode, ali i gubici energije prouzrokovani neadekvatnim održavanjem i upravljanjem.

Na najavljenoj Skupštini grada, koja će se održati, u utorak 19. aprila, odbornici grada Sremska Mitrovica, glasaće za doneti Pravilnik o sufinansiranju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje energeteske efikasnosti stambenih zgrada i porodičnih kuća, u iznosu od 10.000.000,00 dinara, od čega je 5.000.000,00 dinara opredelio Grad Sremska Mitrovica, a 5.000.000,00 dinara Uprava za finansiranje i
podsticanje energetske efikasnosti, a za sufinansiranje mera iz ovog člana 7.500.000,00 dinara, od čega je 3.750.000,00 dinara opredelio Grad Sremska Mitrovica, a 3.750.000,00 dinara Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

Planirane su sledeće mere energetske efikasnosti:


Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove.
Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.


Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad
otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača
prema negrejanom prostoru za porodične kuće.

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog
pokrivača za porodične kuće
(za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet,
briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili
peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i
pratećeg pribora za porodične kuće i stanove
(za ovu meru se može konkurisati
samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim.

Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema
(grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Možda Vam se svidi i