Dobre vesti: Podsticaji na koje će moću da računaju građani Sremske Mitrovice . Na spisku i solarni kolektori

Od strane Ozon
0 komentar

Procenjuje se da u veliki broj kuća i dalje nema izolaciju i da trošimo četiri-pet puta više energije od proseka Evropske unije (EU).

Razlozi za tako veliku potrošnju su neodgovarajuća toplotna izolacija, zastareli sistemi grejanja i hlađenja i pripreme tople vode, ali i gubici energije prouzrokovani neadekvatnim održavanjem i upravljanjem.

Na najavljenoj Skupštini grada, koja će se održati, u utorak 19. aprila, odbornici grada Sremska Mitrovica, glasaće za doneti Pravilnik o sufinansiranju aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje energeteske efikasnosti stambenih zgrada i porodičnih kuća, u iznosu od 10.000.000,00 dinara, od čega je 5.000.000,00 dinara opredelio Grad Sremska Mitrovica, a 5.000.000,00 dinara Uprava za finansiranje i
podsticanje energetske efikasnosti, a za sufinansiranje mera iz ovog člana 7.500.000,00 dinara, od čega je 3.750.000,00 dinara opredelio Grad Sremska Mitrovica, a 3.750.000,00 dinara Uprava za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti.

Planirane su sledeće mere energetske efikasnosti:


Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema negrejanim prostorijama, za porodične kuće i stanove.
Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida.


Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad
otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača
prema negrejanom prostoru za porodične kuće.

Postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju ispod krovnog
pokrivača za porodične kuće
(za ovu meru se može konkurisati i zajedno sa merom postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru za porodične kuće. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova.

Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas i/ili biomasu (drvni pelet,
briket, sečka), grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili
peć) efikasnijim, za porodične kuće i stanove.

Zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i
pratećeg pribora za porodične kuće i stanove
(za ovu meru se može konkurisati
samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim.

Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema
(grejač prostora ili kombinovani grejač) za porodične kuće.

Nabavka i ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće.

Možda Vam se svidi i

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik