Danas počinje popis: Šta sve treba da znate kada popisivači zakucaju na vrata

Od strane Ozon
0 komentar

Od danas popisivači kreću od vrata do vrata i direktno će od građana prikupljati popisne podatke. Nosiće identifikacionu karticu sa fotografijom, imenom i prezimenom i dužni su da je pokažu građanima ako zatraže.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Srbiji počinje danas i trajaće do 31. oktobra.

Preliminarni podaci biće objavljeni do kraja novembra, a već na proleće počeće objavljivanje prvih konačnih rezultata.

„Popis se sprovodi da bismo dobili precizne podatke o vitalnim, etničkim, ekonomskim, obrazovnim, migracionim i drugim obležjima stanovništva, koji su neophodni za dobijanje precizne slike trenutnog stanja, ali i za projekcije budućih kretanja, a naročito za realno sagledavanje obima i posledica iseljavanja stanovnistva u inostranstvo u poslednjih 11 godina, pada fertiliteta i ubrzanog starenja“, rekao je Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku (RZS). 

Pitanja o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, maternjem jeziku i veroispovesti, podseća, spadaju u osetljiva pitanja o kojima se građani isključivo lično izjašnjavaju. „Zaista mislim da su to tri najvažnija pitanja i tri možda najvažnija podatka koja ćemo dobiti popisom. Nacionalne manjine na bazi tih podataka ostvaruju svoja prava na lokalu, a po strani nacionalne manjine, koje su jako važne, jako je važno da se većinsko stanovništvo izjasni onako kako se oseća“, rekao je Petar Korović, pomoćnik direktora RZS.

 Korišćenje elektronskih obrazaca umesto papirnih garantuje tajnost podataka. Uz to će ubrzati popis i obradu podataka. „Ovaj popis stanovništva će se sprovesti u skladu sa najvišim međunarodnim standardima. Naravno, ne smemo zaboraviti i na poverljivost ovih podataka, što znači da se nikakvi individualni podaci neće objavljivati“, naveo je Martin Klauke iz Delegacije EU u Srbiji. 

Odgovor na sva pitanja, nedoumice i nejasnoće građani mogu dobiti besplatnim pozivom Info-centra, na broj 0800 444 005. Info centar radi i u Sremskoj Mitrovici pozivom na broj i 022/21- 52-120, građanima će se javljati operateri koji će davati potrebne informacije, kao i odgovore na sva pitanja koja se odnose na Popis 2022.

Svi popisni obrasci nalaze se u aplikaciji koju koriste popisivači. Najpre se unose podaci za zgradu, zatim za stan, potom za domaćinstvo, a onda i za sve članove pojedinačno. Za decu mlađu od 15 godina odgovori se prikupljaju od roditelja, usvojitelja, staratelja ili hranitelja.

Intervju, sa građanima traje oko pola sata, za 30-ak pitanja, koja su standardna, usklađena sa međunarodnim preporukama, na koje odgovore prikupljaju i države članice UN i EU. To su pitanja koja se odnose na starost, pol, mesto rođenja, migracije, državljanstvo, bračni status, obrazovanje, ekonomsku aktivnost, zaposlenost, zanimanja… najjednostavnija pitanja kako bi se dobila statistička sliku populacije. Zatim adresa stanovanja, broj članova u domaćinstvu, srodstvo. Kad je reč o stanovima, površina stana, da li ima kuhinju, broj soba, opremljenost instalacijama… Na sva pitanja, mora se odgovoriti tačno i potpuno. Ko ne želi, ne mora da odgovori na tri – o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku.

Da li neko može da odbije da učestvuje u popisu,

Građani u skladu sa zakonom dužni da učestvuju u popisu i da daju tačne odgovore, a da u skladu sa Ustavnom i zakonom, na pitanja nacionalne pripadnosti i veroispovesti može da kaže da ne želi da se izjasni, i takav odgovor će popisivač uneti u obrazac.  Ukoliko neko ne želi da razgovara sa popisivačem, u tom slučaju popisna komisija će pokušati da razgovara sa tim građanima, da im skrene pažnju na zakonsku obavezu da učestvuju u poposu, jer su za neučestvovanje predviđene i kazne. U slučaju da građanin odbije da učestvuje, lokalna popisna komisija obavestiće Republički zavod za statistiku. Slučaj odatle dalje ide u Prekršajni sud, a on može da dosudi i kaznu od 20.000 do 50.000 dinara.

Šta ako nisam kući kada popisivač dođe

Nedelju dana pre 1. oktobra, svaki popisivač sa svojim instruktorom, obilazio jje teritoriju za koju je nadležan, kako bi se razrešile sve dileme, ukoliko ih ima. Svaki popisivač ima preciznu mapu popisnih krugova, i jasno vidi sve objekte na svojoj teritoriji. Ukoliko popisivač nikoga ne pronađe kod kuće, u više navrata, ostaviće tzv. pomoćni obrazac, a ti građani će biti zamoljeni da se jave na besplatan broj, kako bi stupili u kontakt sa popisivačem, i dogovorili datum i vreme popisivanja.  Oni koji ne budu kod kuće kada anketar dođe, mogu telefonom da dogovore termin za popis. Za sva pitanja građani mogu pozvati INFO-CENTAR 0800 444 005

Info centar radi i u Sremskoj Mitrovici pozivom na broj i 022/21- 52-120, građanima će se javljati operateri koji će davati potrebne informacije, kao i odgovore na sva pitanja koja se odnose na Popis 2022.

Popisni upitnik za domaćinstvo i stan sa svim pitanjima možete pogledati OVDE, a pitanja koja će biti postavljena svakom članu domaćinstva OVDE.

Ozon/RTS

Možda Vam se svidi i