DA LI JE SAVA ISPRAVNA ZA KUPANJE?

Od strane Ozon
0 komentar

Na osnovu rezultata analize ispravnosti savske vode koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska MItrovica ista je ispravna za kupanje i rekreaciju.

Zavod vrši ispitivanje vode za kupanje na reci Savi na 3 punkta: Stari Most „Mala Plaža“, Dispanzer na Savi i i na početku plaže, kod kajakaškog kluba „Val“ u periodu od 01. juna do 10. septembra i to jednmom nedeljno. Poslednje analize vode za kupanje su urađene 20.jula i zadovoljavaju klasu III (površinska voda klasa III može se koristi za kupanje i rekreaciju) prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje “Službeni glasnik RS”, broj 50/2012.

Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje:

1.Izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje, gledanje u vodi.
2.Nadzor nad kupanjem male dece (u plićaku je voda najzagađenija).
3.Ne sedeti na vlažnom pesku nego na prostirkama.
4.Zabraniti pristup domaćim životinjama.
5.Prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, ne ulaziti naglo zagrejan.
6.Posle jake kiše ne kupati se 2-3 dana.
7.Posle kupanja OBAVEZNO SE ISTUŠIRATI ČISTOM VODOM SA TUŠEVA.

Možda Vam se svidi i