Arhuska konvencija – značaj i primena u lokalnoj samoupravi

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Radionica o temi „Arhuska konvencija – značaj i primena njenih principa na nivou lokalna samouprave” održana je u Gradskoj kući. Cilj Arhuske konvencije je da ojača ulogu građana i organizacija civilnog društva u pitanjima koja se tiču životne sredine. Utemeljena je na principima participativne demokratije.

„Ovo je značajan dan za Srem i Sremsku Mitrovicu zato što Neformalna odbornička grupa grada učestvuje u jednom jako važnom projektu koji jača lokalnu platformu za dijalog. Dijalog je jako važan, dijalog je najvažniji da bi se razvijala jedna lokalna zajednica. Arhuska konvencija inače se zasniva na tri stuba, prvi stub se odnosi na informisanje građana, drugi stub na učešće građana u donošenju za njih važnih odluka i treći stub se odnosi na ostvarivanje prava na pravnu zaštitu. To su ljudska prava koja su jako važna za nas, naše živote i živote naših porodica. Ne može ništa bez partnera u ovom projektu, ništa bez medija koji podržavaju zagovaranje učešća građana u donošenju za njih važnih odluka i ništa bez tog lokalnog aktivizma koji želi da se život u ovom gradu menja na bolje. Partnerstvo je jako važno i u ovom projektu jača se dijalog između vladinog i nevladinog sektora što je jako važno i drago mi je što mogu kao predavač na ovoj radionici da doprinesem ovako važnoj temi”, rekla je Darija Šajin.

Tomislav Janković narodni poslanik u Republičkom parlamentu član Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine rekao je da se ova radionica prvi put održava u našem gradu: „Današnji vrlo značajan događaj u okviru projekta Održivi razvoj za sve, jača platformu društvenog dijaloga lokalnih inicijativa u oblasti zaštite životne sredine. Čitava ideja nastala je pre dve godine kada sam postao narodni poslanik i želeo sam da zbog iskustva koje sam stekao ovde radeći u lokalnoj samoupravi budem i član Odbora za zaštitu životne sredine Republičkog parlamenta, priključio sam se Neformalnoj poslaničkoj grupi jer svi poslanici imaju mogućnost i pravo da se uključe u rad Neformalne poslaničke grupe u oblasti zaštite životne sredine, daju svoje doprinose i potom smo kroz projekat koji finansira Švajcarska razvojna agencija dali inicijativu da se to prenese na lokalni nivo. Veliko je zadovoljstvo da je ovde u našem gradu, u Sremskoj Mitrovici, u Skupštini grada Sremska Mitrovica formirana prva Neformalna zelena odbornička grupa. Ova radionica treba da pokaže i zainteresovanost organizacija civilnog društva u našem gradu koje na ovom skupu daju svoje inicijtive, dolaze da steknu neko znanje i da prenesu na ostale organizacije koje žele da uzmu učešće na prostoru našeg grada. Ovde nećemo stati obzirom da smo prvi grad na prostoru Republike Srbije, odnosno prva lokalna samouprava, naša inicijativa jeste da se to proširi na sve opštine Srema, a nadamo se i na prostor Republike Srbije.”

Možda Vam se svidi i