Zakazana sednica Skupštine Grada: Šta je pred odbornicima?

Od strane Ozon
0 komentar

U utorak, 22. novembra sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 17. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

 1. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA
  ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU
  ZA 2022.GODINU NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O FINANSIRANjU
  PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ BUDžETA GRADA SREMSKA
  MITROVICA,
 3. IZMENE I DOPUNE PROGRAMA RADA APOTEKARSKE USTANOVE SREMSKA
  MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 4. IZMENE PROGRAMA POSLOVANjA AGENCIJE ZA RURALNI RAZVOJ GRADA
  SREMSKA MITROVICA ZA 2021.GODINU,
 5. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANjA JAVNIH
  PREDUZEĆA I DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SREMSKA
  MITROVICA ZA PERIOD 01.01.2021. GODINE – 30.09.2021.GODINE I TO:
 • JKP „VODOVOD“
 • JKP „KOMUNALIJE“
 • JP „SREMGAS“
 • JKP „TOPLIFIKACIJA“
 • JP ZA POSLOVE URBANIZMA „URBANIZAM“
 • DOO „SIRMIJUM PUT“
 • DOO „GRADSKO STANOVANjE“
 1. INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I
  REALIZOVANIH AKTIVNOSTI NA OSNOVU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI
  PROGRAMA POSLOVANjA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM – MAČVA“
  ŠABAC ZA PERIOD 01.01.-30.09.2021.GODINE,
 2. IZBORI I IMENOVANjA

Možda Vam se svidi i