Za nacionalni park „Fruška gora“ sredstva za nove šumske puteve i za melioraciju degradiranih površina

Od strane Ozon
0 komentar

Za projekte pošumljavanja dodeljeno blizu 100 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas 23 ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu, na konkursu za pošumljavanje novih površina.

Ukupan iznos sredstava koji je opredeljen po ovom konkursu je do 151 milion dinara, a kako je resorni sekretar Čedomir Božić naveo, danas je dodeljeno blizu 100 miliona dinara.

„Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu izdvojio je za meru unapređenja rasadničke proizvodnje skoro 28 miliona dinara, za uređenje šumskih puteva 48 miliona i za novu meru – melioraciju degradiranih šuma u našoj pokrajini – ukupan iznos sredstava je blizu 25 miliona dinara“, precizirao je sekretar Božić.

On je ukazao na to da u okviru pomenutih finansijskih sredstava postoji još jedna stavka koja se tiče pošumljavanja i ukupan iznos za tu aktivnost je 50 miliona dinara.

„Konkurs koji se odnosi na podizanje novih šuma završava se 30. avgusta. Kada sagledamo meru koja se tiče podizanja novih šuma i novu meru koja obuhvata melioraciju degradiranih šuma, koja je takođe u funkciji podizanja novih šuma, ispostavlja se da imamo ukupno 75 miliona dinara za tu aktivnost. Naime, na taj način će 150 hektara degradiranih šuma biti potpuno obnovljeno“, kazao je pokrajinski sekretar za poljoprivredu.

Pored registrovanih šumskih rasadnika, lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća, te ostalih korisnika iz naše pokrajine koji su imali pravo da konkurišu za novu opremu za unapređivanje proizvodnje i izgradnju šumskih puteva, među potpisnicima današnjih ugovora su i dva javna preduzeća – “Vojvodinašume“ i Nacionalni park „Fruška gora“. Sredstva će im poslužiti da izgrade nove šumske puteve u vojvođanskim šumama, kao i za melioraciju degradiranih površina.

Možda Vam se svidi i