UVID plana za zaštitu vazduha na teritoriji Sremske Mitrovice

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica uputila je javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji Sremske Mitrovice.

Za izradu kratkoročnih akcionih planova zaštite vazduha, Gradonačelnik Grada  Sremska Mitrovica  je formirao Radno telo, čiji je zadatak da u najkraćem roku predloži specifične mere zaštite vazduha, u slučaju da dođe do prekoračenja graničnih ili ciljnih vrednosti za pojedine zagađujuće materije.

Članovi Radnog tela su :

1. Nikola Vučenović – master inženjer zaštite životne sredine-predsednik, Gradska uprava   za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica

Članovi:

2. Dragan Budošan-dipl. inženjer rudarstva, JP „ Srem- gas“ Sr. Mitrovica

3. Milan Živanić-dipl. inženjer mašinstva, JKP „ Toplifikacija“

4. Slavica Šeik-dipl. biolog,  Gradska uprava   za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine Grada Sremska Mitrovica

5. Milka Burlica- dipl. inženjer zaštite životne sredine, Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica

6. Sretenović dr Zinaida- spec.higijene, Zavod za javno zdravlje Sr.Mitrovica

7. Obrad Vučenović-dipl. inženjer saobraćaja, JP „Urbanizam“ Sr.Mitrovica

8. Ivana Đukić-master dipl. iženjer pejzažne arhikture JP „Urbanizam“ Sr.Mitrovica

9. Marko Cvijanović-master ekoloških nauka, predstavnik NVO

Plan sadrži mere koje se mogu realizovati tokom kraćeg vremenskog perioda, kada koncentracije zagađujućih materija u vazduhu okoline dostižu vrednosti opasne po zdravlje ljudi. Mišljenja, primedbe i predloge o Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za teritoriju grada Sremska Mitrovica, zainteresovana javnost može dostaviti Gradskoj upravi za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine do 19. aprila, na e-mail: slavica.seik@gmail.com и vucenovic92@hotmail.com.

Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha pogledajte OVDE

Možda Vam se svidi i