Dan kada je rođena SFRJ

Od strane Ozon
0 komentar

7. aprila 1963. potvrđeno ustoličenje samoupravnog modela u svim sferama i na svim nivoima društvenog života što je izraženo u novom nazivu države, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). 

Jugoslavija je bila država nastala 29. novembra 1943. na drugom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu kao zajednica 5 naroda i 6 republika, sa prvobitnim imenom Demokratska Federativna Jugoslavija (DFJ). To je ime promijenjeno 29. novembra 1945. na trećem zasjedanju AVNOJ-a u Beogradu u Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ), da bi konačno 7. aprila 1963. dobila ime Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ). 

Ustavom od 1963. Autonomna kosovsko-metohijska oblast proglašena je Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija.

SFRJ je bila jedna od osnivača Ujedinjenih nacija i Pokreta nesvrstanih.

Možda Vam se svidi i