Vlada Srbije je na inicijativu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) formirala Koordinaciono telo za digitalizaciju zdravstvenog sistema, čiji je zadatak da stvori uslove da se podaci o lečenju pacijenata u elektronskoj formi lakše razmenjuju među lekarima, i da se u taj sistem uključi i privatna lekarska praksa, saopštio je NALED.

Ističe se kako Integrisani informacioni zdravstveni sistem nije ispunio očekivanja, jer je najveći broj podataka o pacijentima ostao „zarobljen“ u pojedinačnim zdravstvenim ustanovama, umesto da budu dostupni svima. Koordinaciono telo bi trebalo da omogući da za godinu dana ta praksa bude promenjena. „Počeli smo da radimo na dve suštinske promene. Jedna je da se napravi zajednički program Vlade u vezi sa digitalizacijom zdravstva, kako bi se dobro uskladili svi sistemi i napravio plan kako ćemo upavljati ubuduće podacima u zdravstvu, a drugi je uspostavljnje elektronskog zdravstvenog kartona, kako bismo i mi kao pacijenti i lekari imali pristup svim zdravstvenim podacima„, izjavila je za Tanjug drektorka za regulatornu reformu u NALED-u Jelena Bojović. Ona je precizirala kako će to biti jedinstvena prilika za nas kao pacijente da vidmo sopstvene dijagnoze i prepisane lekove, i tako ostvarimo svoje pravo na uvid i kontrolu soptvenih zdravstvenih podataka. „S druge strane, najveća vrednost uvođenja eKartona je u tome što će se razmenjivati podaci između vašeg izabranog lekara i lekara specijalista, kako bi se izbegle višestruke izrade istih analiza, dijagnoza, postavljanja istih pitanja, nego će postojati razmena ovih podataka i ceo sistem će biti efikasniji„, objasnila je Bojovićeva. Naglasila je da će se osim toga postići povezivanje državnog i privatnog sektora, jer veliki deo naše populacije ide kod privatnih lekara. „Razmena podataka će itekako značiti državnom sistemu i donosiocima odluka kada se gleda koje lekove odobriti, koji su uspešniji i kakvo je zdravstveno stanje građana. Elektronski zdravstveni karton pruža mogućnost da ceo sistem zdravstvenih usluga bude transparetniji, tako da će donosioci odluka imati uvid u to koliko je ljudi primilo određenu vakcinu, lekove, koliko ljudi posećuju lekare, imaće mogućnost da bolje upravljaju sistemom i prate finansijski sve institucije u njemu„, objasnila je Bojovićeva. Ona je posebno naglasila da će elektronska razmena zdravstvenih podataka u slučaju epidemija poput ove aktuelne omogućiti da se u zdravstvenu zaštitu stanovništva uključi privatna praksa i tako rasterete državni domovi zdravlja koji su sada kovid ambulante. „Mi radimo sve vreme na ovome, ali će novine biti uvođene u fazama. U prvoj fazi za sedam-osam meseci će biti dostupni prvi podaci, a za godinu dana ili nešto malo više od toga se očekuje puna primena ovog sistema„, izjavila je Bojovićeva. Jedan od razloga za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema je efikasnije upravljanje kapacitetima zdravstvenih ustanova, odnosno uvid u potreban broj zdravstvenih radnika, opreme, lekova i raspoložive postelje, navodi NALED.

AutorTanjug

Možda Vam se svidi i