TRANSPARENTNO Brisanjem Javnih preduzeća imovina se vraća nosiocu prava javne svojine

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Na Skupštini grada, koje je zakazana za 31. mart, naći će se i rešenje o utvrdjivanju prestanka prava korišćenja JP Direkcija za izgradnju grada – Opštine Sremska Mitrovica i JP za gradjevinsko zemljište, komunalne delatnostii puteve Sremska Mitrovica.

Pravo korišćenja  prestalo je JP DIREKCIJI ZA IZGRADNjU GRADA- OPŠTINE SREMSKA MITROVICA na nepokretnostima upisane na kojima je Grad Sremska Mitrovica upisan kao nosilac prava javne svojine sa obimom udela 1/1 dela nepokretnosti i to:

– kp 4728/9, ln 1029 ko Sremska Mitrovica, broj posebnog dela 1, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, prizemlje- jedna prostorija, površine 61m2, na adresi ul.28.marta;

– kp 4728/9, ln 1029 ko Sremska Mitrovica, broj posebnog dela 2, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, prvi sprat- poslovni prostor- jedna prostorija, površine 27m2, na adresi ul.28.marta;

– kp 4728/9, ln 1029 ko Sremska Mitrovica, broj posebnog dela 3, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, prvi sprat- poslovni prostor- jedna prostorija, površine 30m2, na adresi ul.28.marta;

– kp 4208/8, ln 1029 ko Sremska Mitrovica, broj objekta 1, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, površine 296m2, na adresi ul.Kralja Petra Prvog br.5/1,

– kp 4777/1, ln 771 ko Sremska Mitrovica, broj objekta 3, broj posebnog dela 1, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, prizemlje- poslovni prostor- jedna prostorija, na adresi ul.Parobrodska;

– kp 4777/1, ln 771 ko Sremska Mitrovica, broj objekta 3, broj posebnog dela 2, poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, prizemlje- poslovni prostor- jedna prostorija, na adresi ul.Parobrodska

Rešenje se donosi kako bi na osnovu tog rešenja kod RGZ- Služba za katastar nepokretnosti Sremska Mitrovica, bilo izvršeno brisanje upisa JP Direkcije za izgradnju grada- opštine Sremska Mitrovica i JP za građevinsko zemljište, komunalne delatnosti i puteve opština Sremska Mitrovica kao korisnika.

Imajući u vidu da je Grad Grad Sremska Mitrovica nosilac prava javne svojine sa obimom udela od 1/1 dela na nepokretnostima navedenim i da je na istima u RGZ SKN upisano pravo korišćenja javnih preduzeća koja više ne postoje, i koja će se brisati iz registra privrednih subjekata, navodimo da je Zakonom:

propisano da su nosioci prava javne svojine RS, autonomna pokrajina i opština,

„pravo korišćenja na nepokretnosti u javnoj svojini prestaje u slučaju njenog otuđenja iz javne svojine na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, nezavisno od volje nosioca prava korišćenja na toj nepokretnosti, u slučaju prestanka nosioca prava korišćenja, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom

o pribavljanju i raspolaganju stvarima u svojini jedinice lokalne samoprave pod uslovima propisanim zakonom, odlučuje organ jedinice lokalne samouprave određen u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave“

odnosno grad, a da ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač

Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje

nemaju status državnog organa i organizacije, organa autonomne pokrajine,

odnosno organa jedinice lokalne samouprave ili javnog preduzeća, odnosno

društva kapitala, imaju pravo korišćenja na nepokretnim i pokretnim stvarima

u javnoj svojini koje su im prenete na korišćenje.

You may also like