Sremska Mitrovica. Vodostaj Save (Video)

Od strane Ozon
0 komentar

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je danas oko podneva hidrološko upozorenje. 

U njemu se navodi kakvo je stanje sa vodostajem reka u narednih 12 sati, ali i šta nas očekuje narednih dana.

Vodostaj Save je u porastu sa tendencijom porasta naredna četiri dana. 

Vodostaji na Savi su u domenu srednje visokih vrednosti za ovo doba godine. 

Temperatura vode na reke Save iznosi oko 8.3 °S, što je znatno iznad prosečnih vrednosti temperatura vode za ovo doba godine. 

Vodostaji na Savi kod Beograda će 12/13. februara dostići granicu redovne odbrane od poplava, a kod Šapca će se kretati iznad granice redovne odbrane od poplava. Vodostaji na Dunavu kod Novog Sada će 13/14. februara, a nizvodno od Novog Sada 12/13. februara dostići granice redovne odbrane od poplava. Vodostaj Tise kod Titela će tokom 12. februara dostići granicu redovne odbrane od poplava – piše u hidrološkom upozorenju.

You may also like