Sremska Mitrovica: Tokom 2021.godine prijavljena 218 slučaja nasilja.

Od strane Ozon
0 komentar

Nasilje nad ženama je svaki akt rodno zasnovanog nasilja koji dovodi do psihološke, ekonomske, fizičke ili seksulane povrede žene odnosno njene patnje, uključujući pretnje takvim ponašanjem. U situacijama nasilja odgovornost za nasilje je uvek i isključivo na onome ko čini nasilje, bez obzira na okolnosti koje mogu biti faktori podsticaja.

  „Šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1.700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.
  Ova kampanja obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

• 25. Novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
• 1. Decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a
• 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
• 6. Decembar – Godišnjica Montrealskog masakra
• 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava
Statistika govori da:

• Najčešće žrtve nasilja u porodici su žene, deca i stare osobe.
• Svaka druga žena doživljava neki oblik psihološkog nasilja u porodici,
• Svaka treća žena doživela je fizički napad od nekog člana porodice,
• Svaka četvrta žena izložena je pretnjama nasiljem,
• Tokom 2021.godine u Srbiji je 17 žena ubijeno u porodičnom nasilju,

   Centru za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici tokom 2021.godine prijavljena su 218 slučaja nasilja u porodici što je, u poređenju sa 2020.godinom, porast od oko 15%. Tokom 2021.godine uslugu Sremske sigurne kuće koristilo je 12 žena i 8 dece.
 • Centar za socijalni rad pruža sledeće vidove podrške žrtvama nasilja u porodici:
 • Smeštaj u Sigurnu kuću ili hraniteljsku porodicu,
 • Informisanje žrtve o nadležnostima institucija u sprečavanju nasilja u porodici,
 • Savetodavni rad sa žrtvom nasilja,
 • Ekonomsko osnaživanje žrtve kroz uključivanje u stalnu novčanu socijalnu pomoć (ukoliko ispunjava uslove) i kroz jednokratne novčane pomoći
 • Pokretanje postupaka iz socijalne i porodično-pravne zaštite. Međusektorska saradnja javnih službi, lokalne samouprave i nevladinih organizacija u borbi protiv nasilja omogućava bolju i bržu razmenu informacija ali i stvaranje sistema podrške žrtava nasilja u porodici. Krajnji cilj našeg rada je da u lokalnoj zajednici razvijemo nultu toleranciju na svaki vid nasilja te da naše sugrađane edukujemo i ohrabrimo da svaki oblik nasilja prijave nadležnim institucijama.

Centar za socijalni rad

Možda Vam se svidi i