Sremska Mitrovica dobija groblje kućnih ljubimaca (VIDEO ANKETA)

Od strane Ozon
2 komentari

Skupština grada Sremska Mitrovica izglasala je odluku o izradi plana detaljne regulacije groblja za kućne ljubimce.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije groblja za kućne ljubimce u Sremskoj Mitrovici.

Okvirna granica obuhvata planskog područja zauzima prostor oko 6,30ha.

Ovo je sigurno jedna od vrlo tema koja će se ovih dana pričati po našem gradu, a to je izrade plana detaljne regulacije „Groblje za kućne ljubimce“, rekla je Mira Vašut, direktorica JP “Urbanizam”.

“Kao što svi znate, povećanjem standarda i unapređenjem načina života u radu, ljudi uvek sebi pribavljaju kućne ljubimce, ti kućni ljubimci nemaju samo tretman životinja nego oni počnu da postaju članovi tih porodica. Problem se pojavi onda kada ti naši kućni ljubimci moraju da odu, odnosno kada uginu i tada se pojavljuje nešto što ljudi ne mogu da savladaju, na nijedan drugi način nego na nedozvoljen način, njihove kućne ljubimce, odnosno ostatke, sahrane u dvorištu, što je zabranjeno zakonom o veterini, zatim na zemljištu u javnoj nameni, parkovi, slobodne površine u gradu itd”.

Vašut je dodala da se nekoliko godina unazad stručna služba JP bavila istraživanjem adekvatne lokacije za groblje za kućne ljubimce i kroz to istraživanje došlo se do lokacije koja je nekada bilo staro smetlište grada Sremska Mitrovica.

“Tu je bilo pre 25 godina, to smetlište je zatvoreno i urađena je tehnička i biološka rekultivacija tog prostora po projektu koji je uradio hidro zavod iz Beograda. Mi smo tada rešili da istražimo taj prostor, kakvo je bilo nasipanje, koje debljine i došli smo do zaključka da taj prostor ne može da se koristi za bilo kakvu izgradnju većih sadržaja ali bi mogla da koristi za formiranje komunalnog kompleksa za formiranje groblja kućnih ljubimaca”, rekla je Vašut

Govoreći o lokaciju, Mira Vašut je navela da u prvoj particiji koja se nalazi uz Voganjski put, nekih 50m u dubinu parcela koje se tamo nalaze, nije bilo nikakvog nasipanja i da će plan detaljne regulacije tu predvideti izgradnju poslovnog objekta u okviru tog groblja, tj administrativnih objekata.
“U daljem delu, kroz naša dodatna istraživanja nacrta plana, biće određene zone gde će biti klasično groblje, gde će se sahranjivati posmrtni ostaci zatim rozarijum, kolumbarijum gde će se sahranjivati na određen način pepeo tih ljubimaca, a krematorijum će biti izgrađen u zadnjoj partiji tih parcela, prema severu i obezbediće da taj prostor može da funkcioniše kao jedno zasebno komunalno preduzeće i da pri tome zarađuje. Ovaj prostor se nalazi između Voganjskog puta i produžetka ulice Višnjevačka. Mi ćemo pokušati da na tom prostoru od oko šest hektara, razmislili smo da na prostoru tog produžetka Višnjevačke ulice izgradimo azil, smeštaj pasa i drugih lutalica po gradu. Prostor je jako dobar jer je vrlo ekonomično”.

Groblja se izdvajaju u generalnoj nameni površina jer imaju posebne prostorne zahteve. Planovi sa detaljnom urbanističkom razradom izrađuju za sve komunalne objekte, pa tako i za groblja za kućne ljubimce. Plan detaljne regulacije izrađuje se na overenom katstarsko-topografskom planu.

Planirano zaštitno zelenilo i kompleks groblja za kućne ljubimce su kompatibilne delatnosti.

Vizija i ciljevi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja

Planirana izgradnja groblja za kućne ljubimce opremiće Grad savremenim komunalnim kompleksom za rešavanje problema humanog sahranjivanja kućnih ljubimaca.

Cilj izrade plana takođe je uređenje prostora rekultivisanog starog gradskog smetlišta koje je u mirovanju 20 godina. Prostor obuhvata Plana promeniće namenu u komunalnu delatnost – sahranjivanje kućnih ljubimaca sa velikom zelenom površinom.

Cilj donošenja plana je stvaranje planskog osnova rešavanje komunalnog problema – sahranjivanja životinjskih leševa kućnih ljubimaca u Sremskoj Mitrovici. Donošenjem urbanističkog plana za formiranje jedinstvenog kompleksa groblja za kućne ljubimce stvorili bi se uslovi – planski osnov za pribavljanje zemljišta u javnoj nameni na kom bi se gradili objekti koji čine kompleks groblja, izgradnju administrativnih objekata, komunalnih objekata, kao i neophodna infrastruktura.

Podela prostora na blokove opredelila bi prostor obuhvata na urbanističke zone za komunalne delatnosti, zonu poslovanja i trase infrastrukturnih koridora. Urbanističke zone za komunalne delatnosti biće tako definisane da je realizacija planskih postavki moguća kroz više faza. Zona poslovanja biće definisana za izgradnju uslužnih i komercijalnih objekata. Realizacija urbanističke zone trase infrastrukturnog koridora definisala bi prostor za izgradnju planirane pristupne saobraćajnice, pešačke staze, polaganje neophodne infrastrukture i formiranje drvoreda.

Cilj izrade Plana je i realizacija planiranih sadržaja uz usklađivanje svih relevantnih parametara prostora, uslova nadležnih institucija, kako u obuhvatu plana tako i u uticajnom području sa osnovnim principima održivog razvoja, odnosno usklađivanje aktivnosti u prostoru sa zaštitom životne sredine.

Pozitivan efekat realizacije planskih postavki je obezbeđenje uslova za sahranjivanje životinjskih leševa u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast. Sahranjivanje bi se, kao komunalna delatnost, vršilo na savremen način uz primenu mera zaštite životne sredine i u skladu sa sanitarno-higijenskim propisima.

Uređenje prostora kompleksa groblja za kućne ljubimce sa uređenim grobnim mestima, prostorom za polaganje kremiranih ostataka u urnama (kolumbarijum) i polaganjem u rozarijume (zemlju) obezbedili bi maksimalnu iskorićenost prostora uz istovremeno obezbeđenje maksimalnog perioda iskorišćavanja prostora – kapaciteta groblja.

Pozitivan efekat je i uređenje rekultivisanih površina starog gradskog smetlišta i transformacija površina iz jedne u drugu namenu bez zauzimanja novih poljoprivrednih površina.

Negativan efekat realizacije planskih postavki Plana je minimalan. Sinergijski uticaj u uticajnom području plana će biti minimalan. Negativni efekti će se propisanim merama svesti na najmanju moguću meru.

Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja sa

strukturom osnovnih namena prostora i korišćenja zemljišta

Planirni kompleks groblja za kućne ljubimce u Sremskoj Mitrovici nalazi se u istočnom delu naselja Sremska Mitrovica, na prostoru rekultivisanog bivšeg gradskog smetlišta, na “Voganjskom putu“ koje je u mirovanju više od 20 godina. Teren je stabilizovan.

Kompleks groblja za kućne ljubimce biće podeljen u više funkcionalnih celina:

1. administrativnu zonu,

2. zonu za sahranjivanje,

3. zonu komunalnih objekata (gde će biti smešten objekat za upravljanje životinjskim leševima) i

4. zonu zaštitnog zelenila.

U administrativnoj zoni planira se izgradnja administrativnih objekata koji će

služiti korisnicima usluga groblja za završavanje procedura oko preuzimanja životinjskih ostataka, organizovanja sahrana i ispraćaja za svoje ljubimce.

U zoni za sahranjivanje nalaziće se samo groblje, ali i mogućnost izgradnje objekata kompatibilne namene poput komemorativnog centra, kapele, kao i komercijalnih objekata sa lokalima u funkciji groblja.

U zoni komunalnih objekata nalaziće se objekata sa tehičkim prostorijama, hladnjačama i krematorijumom.

Groblje za kućne ljubimce takođe će biti organizovano u celine sa mogućnošću različitih tipova sahranjivanja. Najveći deo biće sa klasičnim grobnim mestima u nizu, neposredno okružen pešačkim stazama i uređenim parterom, prostor za sahranjivanje pepela od posmrtnih ostatka, ali će postojati i veliki broj mesta za urne sa pepelom životinja.

Uz široku centralnu aleju sa grobnim mestima u nizu planiran je i ružičnjak „vrt sećanja“, gde će postojati slobodan prostor za posipanje pepela, zatim kasete za čuvanje urni na zemlji (rozarijumi) i na zidu (kolimbarijumi), kao i površine za zajedničko sahranjivanje.

Zajedničko sahranjivanje podrazumeva otvoren travnati prostor za sahranjivanje bez posebnih obeležja. Korisnici groblja moći će da biraju tri tipa grobnih mesta za svoje ljubimce u zavisnosti od veličine životinje.

Ukupan kapacitet groblja (preliminarno) biće preko 2.500 mesta, od čega više od 1.500 grobnih mesta i skoro 1.000 mesta za urne. Pored uređenog partera, groblje kućnih ljubimaca opasivaće zeleni zaštitni pojas širine 15 metara.

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrovica.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Rok za izradu plana je 120 dana.

Izlaganje materijala na rani javni uvid u trajanju od 15 dana obaviće se u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica Svetog Dimitrija broj 13 u Sremskoj Mitrovici.

Nacrt Plana detaljne regulacije, pre podnošenja organu nadležnom za njegovo donošenje, podleže stručnoj kontroli i izlaže se na javni uvid u trajanju od 30 dana u zgradi gradske kuće Grada Sremska Mitrovica.

Izlaganje predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu, pri čemu se oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja predloga Plana detaljne regulacije na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predlog Plana detaljne regulacije, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.

Sastavni deo ove odluke je Rešenje da se za Plan detaljne regulacije groblja za kućne ljubimce u Sremskoj Mitrovici ne izrađuje strateška procena uticaja na životnu sredinu, doneto od strane Gradske uprave za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata Grada Sremska Mitrovica, po pribavljenom mišljenju Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine.

Možda Vam se svidi i

2 komentari

Sajic 05.05.2021. - 5:32 pm

A gde vam je groblje pasa koje ubijate svakodnevno u azilu na kp domu?

slobodan 12.05.2021. - 1:46 pm

sigurno je to veći prioritet od doma za stare u gradu od 35-40.000 ljudi ???????

Komentari su zatvoreni.