Skupština usvojila odlaganje poreskog duga

Od strane Ozon
0 komentar

Grad Sremska Mitrovica na sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica osvojio je predlog o odlaganju plaćanja dugovnog poreza, u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih epidemijom bolesti COVID19.

Ovom Odlukom u cilju ublažavanja ekonomskih posledica izazvanih epidemijom bolesti COVID – 19, poreskim obveznicima kojima je ukinuto rešenje Gradske Uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, zbog neplaćanja poreskog duga za vreme trajanja epidemije, Grad Sremska Mitrovica daje mogućnost podnošenja novog zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, uz uslov namirenja dospelih neplaćenih rata iz rešenja o odlaganju plaćanja duga, kao i namirenja tekućih obaveza iz spornog perioda. Poreski obveznici stiču ovo pravo otklanjanjem uzroka koji je doveo do ukidanja rešenja o odlaganju plaćanja poreza.

Svi poreski obveznici koji ispune uslov ove Odluke ostvaruju pravo za podnošenje novog zahteva za donošenje Rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza za preostali poreski dug iz rešenja Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj koje im je ukinuto za vreme trajanja epidemije.

Odluka će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Sremska Mitrovica“.

Ova Odluka ima za cilj da ublaži ekonomske posledice izazvane epidemijom bolesti COVID – 19, kojima su pogođeni poreski obveznici, što se negativno odrazilo na ispunjenje njihovih poreskih obaveza. Primećeno je u knjigovotstvu Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj, da obveznici koji su pre epidemije uredno ispunjavali svoje poreske obaveze, u toku epidemije su kasnili sa uplatama ili ih uopšte ne namiruju. S tim u vezi, ova uprava donosi Odluku koja daje mogućnost podnošenja novog zahteva za donošenje Rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, uz uslov namirenja dospelih neplaćenih rata iz rešenja Gradske uprave za budžet i lokalni ekonomski razvoj o odlaganju plaćanja duga koje im je ukinuto za vreme trajanja epidemije, kao i namirenja tekućih obaveza iz spornog perioda.

Možda Vam se svidi i