Skupština: Rumljani će odlagati komunalni otpad na deponiju “Srem – Mačva“

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica- Na sednici skupštine Grada, odbornici skupštine doneli su odluku da i rumski “Komunalac” odlaže komunalni otpad na  deponiji „Srem-Mačva“.

Odbornici skupštine Grada, doneli su odluku  o davanju saglasnosti za korišćenje kapaciteta Regionalne deponije komunalnog otpada „Srem-Mačva“ za deponovanje otpada sa teritrija opštine Ruma.

Rumljani će na  JKP „Srem – Mačva“ odlagati čvrst, neopasni komunalni otpad na deponiju kod Jarka. 

Međusobni odnosi u pogledu odlaganja komunalnog otpada sa teritorije opštine Ruma, detaljnije će se urediti Ugovorom o pružanju usluga odlaganja komunalnog otpada koji se zaključuje između JKP „Srem-Mačva“, Opštine Ruma i JKP „Komunalac“ iz Rume.

Visinu naknade za odlaganje otpada utvrđuje Nadzorni odbor JKP „ Srem-Mačva“, u skladu sa Osnivačkim aktom i drugim važećim propisima i ona je sastavni deo Godišnjeg programa poslovanja JKP „Srem-Mačva“, na koji gradovi osnivači daju saglasnost.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl. listu Grada Sremska Mitrovica“.
Deponia aktivno radi sedmu godinu, otpad prikuplja kako iz gradova Šapca i Sremske Mitrovice, tako i iz svih njihovih sela, otpad se prikuplja i iz opština Bogatić i Šid.

Možda Vam se svidi i