Skupština: Proširenje groblja u mestu ŠAŠINCI

Od strane Ozon
0 komentar

SKUPŠTINA je danas donela odluku o izradi Plana detaljne regulacije proširenja groblja u naseljenom mestu Šašinci.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Plana detaljne regulacije proširenja groblja u naseljenom mestu Šašinci.

Planirano je da se planovi sa detaljnom urbanističkom razradom izrađuju za sve komunalne objekte, pa tako i u ovom slučaju za proširenje naseljskog groblja. Kako je postojeće groblje u samom naselju i popunjeno, PPO-om je za takve slučajeve planirano proširenje postojećih grobalja ili izgradnja novih grobalja. Izgradnja groblja podrazumeva i izgradnju grobljanskih kapela, ograđivanje groblja i opremanje svom neophodnom infrastrukturom.

Prostornim planom su dati uslovi za građenje groblja i svih sadržaja u njemu, tako da 60% prostora bude za sahranjivanje, a 40% ostali sadržaji (20% zaštitni zeleni pojas, 16% komunikacije, 3% komemorativni plato i 1% ostali sadržaji).

Principi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite prostora

Uređenje prostora u obuhvatu Plana zasniva se na načelima održivog razvoja i racionalnim korišćenjem zemljišta, očuvanja običaja i tradicije i očuvanja specifičnosti predela.

Planirano proširenje naseljskog groblja i urbano uređenje postojećeg groblja u Šašincima opremiće naselje savremenim komunalnim kompleksom za rešavanje problema humanog sahranjivanja. Planirano proširenje groblja zajedno sa postojećim grobljem će činiti jedinstveni kompleks i imaće sve sadržaje koji će obezbediti pijetet umrlima i higijensko tehničke uslove za rešavanje komunalnog problema – bezopasno uklanjanje

Finansiranje izrade plana je iz budžetskih sredstava Grada Sremska Mitrvica i drugih izvora sredstava.

Izrada Plana poverava se J.P. za poslove urbanizma „Urbanizam“ iz Sremske Mitrovice. Rok za izradu plana je 120 dana od dana pribavljanja svih relevantnih podataka nadležnih ustanova i institucija.

Možda Vam se svidi i