Skupština: Predlog o određivanju autobuskih stajališta za međumesni saobraćaj

Od strane Ozon
0 komentar

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dalo je saglasnost na predlog odluke o određivanju autobuskih stajališta, koja se mogu koristiti u međumesnom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica, koje je utvrdilo Gradsko veće grada Sremska Mitrovica.

Rešenjem Gradskog veća grada Sremska Mitrovica određena su autobuska stajališta u prigradskom i međumesnom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj je dala saglasnost na procenu finansijskih efekata Odluke o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u međumesnom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, kojom je iskazano da donošenje odluke nema uticaja na budžet Grada Sremska Mitrovica ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani.

Odlukom o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u međumesnom prevozu putnika na teritoriji grada Sremska Mitrovica, određuju se autobuska stajališta koja se mogu koristiti u međumesnom prevozu putnika.

Određuje se da se sledeća autobuska stajališta koriste kao autobuska stajališta u

međumesnom prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, i to:

1. „SR. MITROVICA“, Kralja Petra I 2, ul. Kralja Petra I kod broja 46;

2. „SR. MITROVICA – STARI ŠOR“ 1- Bolnica, ul. Stari šor kod broja 70;

3. „SR. MITROVICA – STARI ŠOR 2 – SDK“, ul. Stari šor kod broja 106;

4. „SR. MITROVICA – STARI ŠOR 4″, ul. Stari šor kod broja 83;

5. „SR. MITROVICA – SPORTSKI CENTAR“, ul. Arsenija Čarnojevića br. 2.

6. „SR. MITROVICA – STARI ŠOR 3 – PALATA PRAVDE“ ul. Stari šor kod broja 123;

7. „SR. MITROVICA – RUMSKA MALTA“, ul. Palanka kod broja bb;

8. „SR. MITROVICA – RUMSKA MALTA, ul. Palanka kod broja 139;

9. „SR, MITROVICA – CRVENA ČESMA 1“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 120;

10.„SR.MITROVICA – CRVENA ČESMA 2“, Bulevar Konstantina Velikog kod broja 35;

11. „MARTINCI 2 – CENTAR“, ul. Radnička kod broja 8;

12. „MARTINCI 7- CENTAR“, ul. Radnička kod broja 7;

13. „KUZMIN 2 – CENTAR“, ul.Zadružna kod broja 4;

14. „KUZMIN 8 – CENTAR“, ul. Zadružna kod broja 1;

15. „BOSUT 3 – CENTAR“, ul. 10. Marta 90;

16. „BOSUT 8 – CENTAR“, ul. 10. Marta 79;

17. „DIVOŠ 2 – CENTAR“, Lekina kod broja 2;

18. „DIVOŠ 5 – CENTAR“, Lekina kod broja 1a;

19. „VELIKI RADINCI 2 – CENTAR“, ul. Maršala Tita kod broja 1;

20. „VELIKI RADINCI 5 – CENTAR“, ul. Maršala Tita kod broja 6;

21. „MAČVANSKA MITROVICA 1-Mačvanska Mitrovica AS“, Mačvanski kej kod broja bb;

22. „MAČVANSKA MITROVICA 2-Mačvanska Mitrovica AS“, Mačvanski kej kod broja 47;

23. „NOĆAJ 2 – CENTAR“, ul. Stojana Pandurevića kod br. 2;

24. „NOĆAJ 5 – CENTAR“, ul. Stojana Pandurevića kod br. 3;

25. „RAVNjE 2 – CENTAR“, ul. Kralja Petra I kod broja 2;

26. „RAVNjE 7 – CENTAR“, ul. Kralja Petra I kod broja 1;

27. „JARAK 4“, ul. Nova kod broja 16;

28. „JARAK 5“, ul. Nova kod broja bb;

29. „ŠAŠINCI 3 – CENTAR“, ul. Zmaj Jovina kod br. 9;

30. „ŠAŠINCI 4 – CENTAR“, ul. Zmaj Jovina kod br. 8;

31. „LAĆARAK 1 – CENTAR“, ul. 1. Novembar kod broja 252;

32. „LAĆARAK 2 – CENTAR“, ul. 1. Novembar kod broja 237;

33. „ČALMA 2 – CENTAR“, ul. Pobeda kod broja 3;

34. „ČALMA 3 – CENTAR“, ul. Pobeda kod broja 20;

35. „SALAŠ NOĆAJSKI 2 – CENTAR“, ul. S. Čupića kod broja 160;

36. „SALAŠ NOĆAJSKI 5 – CENTAR“, ul. S. Čupića kod broja 159;

37. „RADENKOVIĆ 2 – OKRETNICA C“, ul. Boračka kod broja 88;

38. „ZASAVICA I 2 – CENTAR“, ul. Peke Dapčevića kod broja 93;

39. „ZASAVICA I 5 – CENTAR“, ul. Peke Dapčevića kod broja 36;

40. „ZASAVICA II 2 – CENTAR“, ul. A. Markovića kod broja 133;

41. „ZASAVICA II 5 – CENTAR“, ul. A. Markovića kod broja 112;

42. „SREMSKA RAČA 2 – OKRETNICA“, Trg 10. Marta kod broja 2;

43. „STARA BINGULA 2 – CENTAR“, ul. Školska kod broja bb

44. „STARA BINGULA 3 – CENTAR“, ul. Školska kod broja bb;

45. „MANĐELOS 3″, ul. Fruškogorska kod broja 120;

46. „MANĐELOS 4“, ul. Fruškogorska kod broja 89;

47. „LEŽIMIR 2 – CENTAR“, ul. Zadružna kod broja 33;

48. „LEŽIMIR 3 – CENTAR“, ul. Zadružna kod broja 14;

49. „ŠIŠATOVAC 2- OKRETNICA“, ul. Školska kod broja 31;

50. „GRGUREVCI 2 – CENTAR“, ul. Palih boraca kod broja 69;

51. „GRGUREVCI 5 – CENTAR“, ul. Maršala Tita kod broja 55;

52. „ŠULjAM 2 – CENTAR“, ul. S. Bajića kod broja 45;

53. „ŠULjAM 8 – CENTAR“, ul. S. Bajića kod broja 58;

54. „BEŠENOVO 2 -CENTAR“, ul. Lenjinova kod broja 4;

55.“BEŠENOVO 2 -CENTAR“, ul. Lenjinova kod broja 3;

56.“BEŠENOVAČKI PRNjAVOR 1 – CENTAR“, ul. Ž. Begojevića kod broja 31;

57.“BEŠENOVAČKI PRNjAVOR 2 – BELI KAMEN“, Raskrsnica.

Možda Vam se svidi i