Vlada je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji kojim se produžava rok za pribavljanje upotrebne dozvole za objekte kojima je građevinska dozvola izdata pre 11. septembra 2009. godine prema tada važećim zakonima, saopšteno je iz vlade.
Rok za pribavljanje upotrebne dozvole za ove objekte je četiri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Foto: Nemanja Pančić


Važeći planski dokumenti koji su doneti pre 1. januara 1993. godine, prestaju da važe po isteku 24 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a organi nadležni za njihovo donošenje dužni su da u tom roku donesu novi planski dokument.

Možda Vam se svidi i