PREDTRETMAN OTPADNIH VODA U FCS “ČIKAS”

Od strane Ozon
0 komentar

Nakon nedavne kampanje JKP “Vodovod” pod nazivom “Kanalizacija nije kontejner”u kojoj je ukazano na štetne posledice nepravilnog korišćenja kanalizacije, ovo preduzeće je u skladu sa svojim mogućnostima preduzelo preventivne mere usmerene ka zaštiti životne sredine i sopstvenih resursa. U sklopu Fekalne crpne stanice “Čikas” koja sakuplja atmosferske i komunalne otpadne vode iz celokupnog sistema i ispušta ih u recipijent,ugrađena je rešetka sa ciljem predtretmana otpadnih voda. Za tu namenu iz kase “Vodovoda” izdvojeno je 2,5 miliona dinara. 

Prečišćavanjem otpadnih voda bavi se nauka. Evropska unija je postavila standarde. Međutim, prema proceni struke, u Srbiji se , na zadovoljavajući i efikasan način prečisti svega 1,5% od ukupne količine otpadnih voda koje proizvedemo.

Bez obzira na poreklo, otpadne vode se moraju preraditi pre ispuštanja u vodotokove.

Ništa se drugo ne dešava, a da se ne dešava  i u ostalim gradovima, svašta se baca u kanalizacionu mrežu, a to su najčešće vlažne maramice, PVC ambalaža, PVC vreće, odeća, to nam pravi problem i zagušenje kod korisnika naše kanalizacione mreže, rekao je Vlada Mihajovski, izvršni direktor za proizvodnju vode u JKP “VODOVOD”.

“Problem se dešava kod zagušenja, onda ne možemo da izvršimo sanaciju tog dela, tada vršimo otkopavanja, vršimo postavku novih cevi, to zahteva dosta novčanih sredstava. Naši gradjani bi trebali da povedu računa o našoj kanalizaciju jer je najbolje kada to sve radi i nema problema. Oni koji su imali problema, znaju šta to znači. Septičke jame slabo funkcionišu, često nema mesta za iste i koristimo našu kanalizaciju da bi to bilo sve kako treba. Ovo smo i napravili da bi olakšali posao nama, da bi olakšali mašinama i pumpama koje ovde rade jer one su sve visokog i velikog kapaciteta, tu se stvara i veći protok i dolazi do zagušenja pumpi”, objasnio je Mihajovski.

Svaka promena životne sredine koju prouzrokujemo odražava se na vodene resurse. Ispuštanje neprečišćene ili nedovoljno prečišćene otpadne vode u vodotok menja fizičke i hemijske osobine vode, smanjuje koncentraciju rastvorenog kiseonika, pogoduje novim bakterijama i pojavi plivajućih materija na površini ili taloga na dnu vodotoka.

“Danas smo došli ovde jer završavamo sa radovima ugradnje mehaničke rešetke na crpnoj fekalnoj stanici “Čikas” i lifta za izbacivanje otpada koji pristiže. Svaki dan kroz kanalizaciju ovde prodje različitih stvari i do sada smo ih ručno vadili i bacali u kontejner da ne bi odlazile u recipient. Sa ugradnjom ove rešetke i lifta, olakšali smo posao jer će sav krupniji otpad da se prebacuje u kontejner”, rekao je direktor “Vodovoda” Borislav Babić.
Ovom prilikom bih apelovao na gradjane da vode računa šta ubacuju u kanalizaciju jer dosta toga guši pumpe, dodao je Babić.
Sada nije problem, nema padavina ali kada su obilne padavine, dolazi do izlivanja kanalizacije u gradu.

U cilju sprečavanja štetnih uticaja na recipijent, a kod nas je to reka Sava, na FCS “Čikas” je ugrađenja rešetka za primarno prečišćavanje otpadnih voda. Ovaj mehanički  predtretman otpadnih voda obuhvata uklanjanje krupnih materija, upotrebom rešetke. Na njoj se otklanjaju krupni predmeti kao što su: ostaci iz proizvodnje, delovi ambalaže i druge krupne materije. Najveći problem predstavljaju vlažne maramice, odeća, ćebad, koža životinja, građevinski material, šut i drugo. Sav taj materijal se odlaže u za to predviđen kontejner. Na ovaj način, istovremeno će biti zaštićeni i vitalni delovi FCS “Čikas” koji su neophodni za rad stanice u vreme visokog vodostaja Save i velike količine padavina.

Bez obzira na nabavku rešetke koja će znatno poboljšati rad Glavnog kolektora, važno je da i naši sugrađani vode računa da otpad ne završi u kanalizaciji, već u kontejneru.

Možda Vam se svidi i