Počeo upis prvaka

Od strane Ozon
0 komentar

Upis dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2021/22. godinu počinje danas, a roditelji mogu elektronskim putem da zakažu termin za upis i testiranje budućeg prvaka pokretanjem usluge

eZakazivanje na portalu eUprava, koja je dostupna od 22. marta.

Upis učenika traje do 31. maja, ali škole mogu da vrše upis i posle tog datuma, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete. Sva potrebna dokumenta škola pribavlja elektronskim putem.

Epidemiološka situacija korona virusa ove godine neće pomeriti upis dece u prvi razred, i on će za školsku 2021/2022. godinu početi u predviđenom terminu od 1. aprila.

Kako kaže načelnik za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica Zoran Đurić, prema podacima 606 dece stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole u 2021/2022. godini, uz napomenu da će zvanični podaci o obuhvatu dece biti poznati krajem aprila.

Sa teritorije Grada Sremska Mitrovica 324 deteta pohadjaju pripremni predškolski program, sa teritorije Mačvanske Mitrovice 38, Laćarak 70 i u selima 244 deteta.

Koja deca se ove godine upisuju u prvi razred?

U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U školskoj 2021/22. godini, upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine 

Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Kako roditelji prijavljuju u koju školu žele da im dete bude upisano?

Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole  omogućeno je da iskažu interesovanje za upis deteta u određenu školu.

Pregledi i testiranja

 Ispitivanje deteta vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standarnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Sadržaj dokumentacije o zdravstvenog pregleda dece uređeno je propisima koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja.

Dokumenta za upis u osnovnu školu

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uverenje o pohađanju predškolskog programa

– Dokaz o lekarskom pregledu deteta

– Dokaz o prebivalištu roditelja

Sistematski pregled

Sistematski pregled je obavezan za svako dete koje se upisuje u prvi razred. On se obavlja kod pedijatra, koji na osnovu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta, i na osnovu toga izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.

Sistematski pregled dece pred upis u osnovnu školu se sastoji od pregleda otorinolaringologa, oftalmologa, lekara fizijatra, logopeda, stomatologa, laboratorijske analize krvi i urina, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Za sve ove preglede upute izdaje pedijatar kod kojeg se prvo odlazi, i dolazi nakon svih urađenih pregleda.

Možda Vam se svidi i