Otkriven deo velike monumentalne građevine na arheološkom lokalitetu kod Muzeja Srema

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica/ Ozon Media/ Rajko Bodirogić

Uklanjanjem zgrade starog istražnog zatvora krajem devedesetih godina XX veka na prostoru severoistočno od lok. 37, sa severne strane Ulice Vuka Karadžića, oslobođen je prostor poznat kao arheološki lokalitet 85, veličine od oko 2.500 m², na kome su 2002. godine započela sistematska arheološka istraživanja.

“Arheološki radovi na lokalitetu 85 počeli su davne 2002 godine, trenutno je počela završna faza, od čevrtog marta 2021 godine, neki cilj je da budu gotovi do kraja marta. Pored Muzeja, u projektu učestvuje i Arheološki institut, glavni cilj jeste da se napravi uredjen i konzerviran arheopark koji će biti dostupan svim našim gradjanima, nešto slično onome na Žitnom trgu”, rekao je zamenik direktora Muzeja Srema, Stefan Vučić.


“Radi se na dve pozicije na zapadnom delu gde su otvorene dve sonde, pokušavamo da uhvatimo obrise horeuma ili žitnice koja se nalazi u ovom delu Sirmiuma i koja ide ispod sadašnje zgrade Muzeja Srema. Naišli smo na srednjevekovnu nekropolu koja je iznad tih ostataka zidova i upravo to nam usporava radove jer je to dosta pipav posao, skele se moraju očistiti, nacrtati, fotografisati, drugi deo je istočni, gde smo u okviru toloidne gradje gde smo našli porfirne skulpture pre nekoliko godina, pokušavamo da ispratimo taj jedan zid i da vidimo da li ćemo tu pronaći još neke delove. Zatim krećemo u prezentaciju lokaliteta.” rekao je Miroslav Jesretić, arheolog.

Na lok. 85, obavljena u vremenu od 2002. do 2005. godine u samom centru Sremske Mitrovice, na prostoru zapadnog dela kompleksa carske palate, dobijeni veoma značajni podaci ne samo za urbanu topografiju Sirmijuma već i za srednjovekovni grad, Civitas Sancti Demetrii. Pored srednjovekovne nekropole i ostataka gotičke gradske crkve, zabeleženi su nalazi germanskih grobova, gepidskih staništa, kao i tragova latenskog naselja u najnižim slojevima iskopa.  

Na ovom lokalitetu , sem monumentalne građevine- Horeum, otkriveni su i ostaci gotičke crkve srednjovekovne Mitrovice, čiji se spoljni zapadni zid nalazi u istoj liniji sa zapadnim zidom pomenute velike rimske građevine:.*

You may also like