Od nove godine, nove poreske olakšice

Od strane Ozon
0 komentar

Prema izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezu na dobit pravnih lica, industrija znanja će u 2022. godini dobiti neke nove poreske podsticaje.

Poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja efektivno 70 odsto poreza i doprinosa (70 odsto poreza na zarade i 100 odsto doprinosa za PIO), za lica neposredno angažovana na projektima istraživanja i razvoja, srazmerno vremenu koje provedu na tim poslovima, u odnosu na puno radno vreme.

Takođe, ukoliko je obveznik poreza na dohodak građana mlađi od 40 godina, godišnji zbir oporezivih prihoda od zarada, prihoda od obavljanja samostalne delatnosti i prihoda od prava intelektualne svojine (ne i drugih prihoda, npr. od nepokretnosti), umanjuje se dodatno za iznos tri prosečne godišnje bruto zarade.

Uzevši u obzir važeći režim, to efektivno znači da obveznik čija je neto zarada manja od (približno) 5.500 evra mesečno, neće plaćati porez na dohodak građana. Obveznici čiji su prihodi veći, plaćaju porez samo na deo koji prelazi neoporezivi iznos.

Za lica koja nisu bili osiguranici u periodu od 1.1.2019. do 28.2.2022. godine, a sa kojima poslodavac zasnuje radni odnos u periodu od 1.3.2022. do 31.12.2022, poslodavac se oslobađa plaćanja 70 odsto poreza na zarade i 100 odsto doprinosa za PIO, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2024. godine. Uslov je da sa zaposlenim bude ugovorena bruto zarada veća od 76.500 dinara.

Svrha ovog podsticaja je da, pre svega, podstakne poslodavce da zapošljavaju mlade (pretežno one koji su tek završili fakultet), uz minimalno opterećenje poslodavca, i veću neto zaradu zaposlenog.

Pratite nas na našoj FacebookInstagram stranici i Twitter nalogu.

Vreme za novogodišnje čestitke! Čestitajte i Vi na stranici Ozon media! U ovom prazničnom mesecu puni smo dobrih osećaja, želja i poruka. Kako želimo svojim najbližima sve najbolje, tako ne treba da  zaboravimo i naše poslovne partnere, kupce… građane. Nova godina i Božić idealno su vreme da se zahvalimo našim poslovnim partnerima na saradnji, ukazanom poverenju i da im poželimo puno uspeha u radu.

Info redakcija@ozon.rs ili telefonom: 064 659 57 66

Možda Vam se svidi i